Whistleblowerloven er nu vedtaget

05-07-2021: Lov om beskyttelse af whistleblowere er nu vedtaget og forpligter virksomheder med over 49 medarbejdere til at etablere whistleblowerordninger.

Med lovens vedtagelse er alle virksomheder med 50 eller flere medarbejdere forpligtet til at oprette en whistleblowerordning. Det afhænger af virksomhedens størrelse, hvornår virksomheden skal have implementeret en whistleblowerordning. Virksomheder i den private sektor med mellem 50 og 249 medarbejdere skal have etableret en whistleblowerordning inden den 17. december 2023. Fristen er kortere for virksomheder i den private sektor, der har 250 eller flere medarbejdere samt alle offentlige arbejdsgivere. Sådanne virksomheder og offentlige arbejdsgivere skal have etableret en whistleblowerordning inden den 17. december 2021.

Virksomheder med færre end 50 medarbejdere, er som udgangspunkt ikke forpligtet til at etablere en whistleblowerordning. Dog kan der for disse virksomheder fortsat bestå branchespecifikke krav om, at (alle) virksomheder i den pågældende branche skal have etableret en whistleblowerordning, hvis der er tale om en reguleret branche. Derfor vil blandt andet virksomheder i den finansielle sektor fortsat skulle have en whistleblowerordning, selvom virksomheden har færre end 50 medarbejdere.

Endelig gælder der særlige beskyttelsesregler for whistlebloweren, der ikke må udsættes for repressalier eller lignende som følge af en indberetning via en whistleblowerordning.

Kontakt DreistStorgaard på mail pnt@dslaw.dk for at høre mere om de nye regler og mulighederne for etablering af en whistleblowerløsning.