Virksomhedens betalingsudfordringer – COVID-19 situationen

17-03-2020: COVID-19 situationen vil desværre højst sandsynligt medføre situationer, hvor danske virksomheder ikke kan opfylde deres betalingsforpligtelser i rette tid og derfor har brug for betalingshenstand i en eller anden form.

Vi giver her vores forslag til overvejelser, som danske virksomheder bør gøre sig.

Virksomhederne bør forholde sig aktivt til bl.a. følgende områder om, hvordan virksomheden bedst sikrer sig i forbindelse med forhandling og/eller i kontraktvilkår

  • i forhold til nuværende gældsforpligtigelser og optagelse af nye gældsforpligtigelser, som oparbejdes med virksomhedens fortsatte handel med samarbejdspartnere
  • muligheden for etablering af sikkerheder (ejendomsret, sikkerhed, pantesikkerhed eller andre former for sikkerhed) for fortsatte leverancer
  • imod de situationer hvor andre af virksomhedens samarbejdspartneres kreditorer ikke kun sikrer sig selv betaling på bekostning af de forpligtelser, som skyldes og oparbejdes overfor ens egen virksomhed
  • at det nøje overvejes og behandles af ledelsen, om der er risiko for ledelsesansvar, hvis man oparbejder ikke-sikrede tilgodehavender, der ikke betales

De virksomheder som ønsker henstand, bør også overveje og sikre sig i dialogen med de relevante aftale- og samarbejdspartnere

  • på hvilke betingelser og for hvilke forpligtelser henstanden modtages
  • behandlingen af aktiver og aktiviteter så en efterfølgende risiko for f.eks. omstødelse minimeres
  • hvordan virksomheden undgår, at ovenstående påfører ledelsen en risiko for ledelsesansvar

Hvis en kredit ved anmodning om henstand forlanger sikkerhedsstillelse i form af pant, transport eller lign., vil vi anbefale at søge juridisk bistand. Dels for at afklare om sikkerheden er relevant, men også for at forhindre forfordeling af kreditorer.

Det er derfor vores anbefaling, at virksomheden fortsætter driften på grundlag af velfunderede overvejelser og beslutninger, der sker for virksomhedens fortsatte opretholdelse af normal drift – og med et særligt fokus på fortsatte og langvarige samarbejder med sine samarbejdspartnere.

Det er yderst vigtigt for virksomheden, at der i denne kaotiske tid – så vidt muligt består et klart aftalegrundlag med virksomhedens samarbejdspartnere bl.a. med det formål at undgå juridisk uhensigtsmæssige situationer, der kan medføre unødige juridiske tvister i en tid, hvor virksomhedens fokus bør være på at sikre en så stabil drift som muligt.

Det er netop i kritiske situationer som den aktuelle, at virksomhedsledelsens evne til at træffe kommercielt rigtige beslutninger testes til det yderste.

Kontakt os hvis din virksomhed har behov for juridisk og /eller kommerciel assistance eller sparring til at forholde sig til ovenstående forhold.