Vigtigt nyt om fremrykket generationsskifte af fast ejendom – for dig, der overvejer at sælge en bolig til dine børn

09-06-2020: Ifølge værdiansættelsescirkulæret fra 1982 kan forældre som udgangspunkt overdrage fast ejendom til deres børn til en værdi, der ligger inden for en margen af +/- 15 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Cirkulæret er dog vejledende og SKAT kan i visse situationer tilsidesætte prissætningen. DreistStorgaards advokater har gennem årene anvendt cirkulæret og bistået mange familier med et fremrykket generationsskifte f.eks. ved overdragelse af sommerhus og forældrekøbslejligheder fra forældre til børn – men nu varsler regeringen store ændringer på dette område.

Skatteminister Morten Bødskov har den 5. maj 2020 sendt et udkast til et nyt værdiansættelsescirkulære i høring, som lægger op til, at +/- 15 %-reglen ophæves pr. 1. juli 2020. I stedet skal de nye og meget omtalte ejendomsvurderinger lægges til grund ved fremrykket generationsskifte, hvor fast ejendom kan overdrages inden for en margen af den nye ejendomsvurdering på +/- 20 %. DreistStorgaard forventer, at flertallet af de nye ejendomsvurderinger stiger og lægger sig tæt op ad handelsværdien, hvorfor købesummen ved fremtidige familieoverdragelser gennemsnitligt vil stige markant.

Det nye værdiansættelsescirkulære forventes kun at få virkning på familieoverdragelser, hvor ejendommen har modtaget ny ejendomsvurdering på tidspunktet for overdragelsen. Værdiansættelsescirkulæret angiver ikke, hvordan ejendomme som endnu ikke har modtaget den nye vurdering, skal prissættes. DreistStorgaard forventer, at cirkulæret fra 1982 vil blive ophævet, hvorfor handelsværdien uden fradrag af +/- 20 % skal anvendes på de familieoverdragelser, hvor den nye vurdering lader vente på sig.

Skatteministeriet gav de relevante interesseorganisationer, brancheorganisationer og private virksomheder, herunder f.eks. Danske Advokater og Danske Boligadvokater frist for høringssvar den 2. juni 2020. DreistStorgaard følger sagen tæt og afventer i øjeblikket publiceringen af høringssvarene fra Skatteministeriet.

De nye regler kan fordyre et generationsskifte og risikere at ramme dig, som ønsker at sælge en bolig til dine nærtstående så billigt for dem som muligt og det kan desuden medføre højere tinglysningsafgifter.

DreistStorgaard opfordrer derfor alle, der overvejer eller påtænker et fremrykket generationsskifte af fast ejendom, at tage stilling til om familieoverdragelsen bør finde sted inden den 1. juli 2020. DreistStorgaard tilbyder i den forbindelse gratis og uforpligtende rådgivning om netop din situation og er klar til at hjælpe med kort varsel. Du er velkommen til at kontakte advokat Svend-Aage Dreist Hansen, advokat Claes Lagerbon Jensen eller advokatfuldmægtig Tine Elise Kristensen, allerede i dag.