Velkommen til ny juridisk sagsbehander

I sidste uge kunne vi sige velkommen til Sanna Maja Merrild Olsen, som er tilknyttet Team Erhverv som juridisk sagsbehandler.

Sanna kommer fra en stilling i Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor hun bl.a. varetog juridisk sagsbehandling vedrørende videregivelse af patientjournal-oplysninger til brug for forskning, og traf forvaltningsretlige afgørelser herom. Derudover varetog Sanna diverse ministerbetjening, herunder koordinering og udarbejdelse af høringssvar, samt ydede rådgivning om patienters retsstilling i forbindelse med forskning.

Mit indtryk af DreistStorgaard-kontoret er, at fagligheden er høj og servicen overfor kunderne meget professionel, samtidig med at omgangstonen internt er meget uformel og med en flad struktur, hvilket betyder en stor del for mig. Og så er DreistStorgaard en oplagt mulighed for mig til at komme i berøring med en masse forskellige funktioner som juridisk sagsbehandler.

Stort velkommen til Sanna!