Uretmæssig opkrævning af moms af radio- og tv-licens

05.10.2017 SKAT har opkrævet moms af radio- og TV-licens på et uretmæssigt grundlag. Flere advokatfirmaer undersøger i øjeblikket, om der er tilstrækkelig opbakning til at deltage i et søgsmål mod den danske stat om tilbagebetaling af licensmomsen.

I Danmark opkræver SKAT moms af radio- og TV-licens. Den enkelte husstand betaler licensmomsen til DR, som herefter indbetaler momsen til SKAT. Momsen udgør 20 pct. af den samlede licensbetaling.

Sidste år fastslog EU-Domstolen i en dom om tjekkisk radiolicens, at det er ulovligt at opkræve moms af licensen. Der var tale om en tjekkisk offentlig radiovirksomhed, der finansieres af en lovpligtig licens. De personer, der ejer eller er i besiddelse af en radiomodtager, skal betale licens…læs mere