Uddeling af legater fra Liljekonvalfonden

21.09.2017 Liljekonvalfonden vil i november 2017 kunne uddele et antal legater.

Fonden har til formål at yde støtte til:

Støtte til uddannelse og studielegater for unge sang- og musiktalenter inden for klassisk musik
Yngre gartnere under 30 år til uddannelse og rejser
Ansøgningsskema rekvireres her:

Musik
Gartnere

Det er en betingelse, at sidste årsopgørelse fra SKAT/årsrapport er vedlagt ansøgningen.

Ansøgningsfrist: 26. oktober 2017

Legatet vil blive udbetalt i november 2017