Uddeling af legater fra Liljekonvalfonden 2020

25-08-2020:  Liljekonvalfonden vil i november 2020 kunne uddele et antal legater.

Fonden har til formål at yde støtte til:

  • Uddannelse og studielegater for unge sang- og musiktalenter inden for klassisk musik i Køge-området
  • Yngre gartnere under 30 år til uddannelse og rejser
  • Arbejdet for spejdergrupper i Køge-området

Ansøgningsskema rekvireres her:

Musik

Gartner

Spejder

Det er en betingelse, at sidste årsopgørelse fra SKAT/årsrapport er vedlagt ansøgningen.

Ansøgningsfrist: 11. oktober 2020.

Ansøgningen med bilag mailes til KABR@dslaw.dk.

Legatet vil blive udbetalt i november 2020.