Uddeling af legater fra Liljekonvalfonden 2018

11-09-2018 Liljekonvalfonden vil i november 2018 kunne uddele et antal legater.

Fonden har til formål at yde støtte til:

  • Uddannelse og studielegater for unge sang- og musiktalenter inden for klassisk musik
  • Yngre gartnere under 30 år til uddannelse og rejser
  • Arbejdet for spejdergrupper i Køge-området

Ansøgningsskema rekvireres her:

Musik
Gartnere
Spejdere

Det er en betingelse, at sidste årsopgørelse fra SKAT/årsrapport er vedlagt ansøgningen.

Ansøgningsfrist: 22. oktober 2018

Legatet vil blive udbetalt i november 2018