Udbetaling af 3 ugers indefrosne feriepenge – hvad betyder det for virksomheder?

28-06-2020: Et bredt flertal i Folketinget har i forbindelse med udfasning af hjælpepakkerne vedtaget en sommerpakke.

Sommerpakken omfatter blandt andet en beslutning om en delvis udbetaling af feriemidler optjent i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020, svarende til 3 ugers ferie, som ellers skulle indefryses i en særlig fond – Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvad skal virksomheder gøre nu?

En stor del af de feriemidler som skal indefryses, er lige nu hos virksomhederne. Det er penge, som rigtig mange virksomheder ikke kan undvære i øjeblikket.

Med henblik på at undgå at presse virksomhedernes likviditet i forbindelse med udbetalingen vil staten mellemfinansiere engangsudbetalingen. Staten finansierer delvist gennem indefrosne midler fra FerieKonto, frivillige indbetalinger fra virksomhederne og overskydende likviditet samt engangsindtægter fra øget indkomstskat. Til finansiering af den resterende del af statens udlæg optages statslån, der afdrages i takt med, at arbejdsgiverne afdrager lån til staten.

Der ændres ikke på virksomhedernes forpligtelse i forhold til at indbetale feriemidlerne. Arbejdsgiverne er fortsat forpligtet til at indbetale de indefrosne feriemidler årligt i det omfang, som lønmodtagerne pensioneres og indefrosne feriemidler indekseres med lønudviklingen.

Virksomheder kan således fortsat vælge at undlade at indbetale feriemidlerne – og udbetalingen af de 3 ugers feriemidler til lønmodtagere vil således ikke påvirke virksomheders likviditet.

Da virksomheder endnu ikke har indberettet lønmodtagers feriemidler, vil udbetaling af feriemidlerne ske på baggrund af et skøn ud fra tilgængelige oplysninger om lønmodtagernes lønindkomst for optjeningsperioden.

Virksomheder vil fortsat skulle indberette værdien af lønmodtagernes feriemidler i december 2020 og der vil forventeligt opstå et behov for efterindberetning af feriemidler, da udbetaling af de 3 ugers feriemidler vil blive baseret på et skøn.

Hvis du vil vide mere om den nye ferielov og overgangsordningen eller andre ansættelsesretlige forhold, så kontakt advokat Lisa Webster på telefon 53 71 05 66 eller på mail liwe@dreiststorgaard.dk.