Snydt af en webshop? Få styr på det nye forbrugerklagesystem

Er du en af de mange forbrugere, der har benyttet sig af muligheden for at købe julegaverne over nettet i år? Internethandlen er stigende, men desværre oplever mange at blive snydt, når de handler på nettet. Et køb der skulle have været let og bekvemt bliver i stedet en dyr, uigennemskuelig og bøvlet oplevelse – men fortvivl ikke, der er hjælp at hente.

 

Det nye forbrugerklagesystem trådte i kraft den 1. oktober 2015. Nu kan man som forbruger nemt klage over et køb foretaget på en europæisk webshop, inden for stort set alle brancheområder. Det sker igennem et automatisk system.

 

Virksomhederne er fremadrettet forpligtet til, på deres hjemmeside, at oplyse, hvor du som kunde kan gå hen med din klage. Desuden skal virksomheden også give oplysninger om klageorganets adresse og hjemmeside.

 

Nedenfor er det kort skitseret, hvordan din klage vil blive behandlet i det nye offentlige forbrugerklagesystem.

  1. Alle forbrugerklager skal først behandles af Center for Klageløsning, du kan oprette din sag via klagonline.forbrug.dk. Når din klage er modtaget, sidder der uddannede mæglere klar til at hjælpe dig og virksomheden med at finde en fælles løsning på konflikten. Det koster dig kun 100 kr. at få behandlet din klage af Center for Klageløsning.
  2. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning med hjælp fra Center for Klageløsning, kan sagen indbringes for Forbrugerklagenævnet, som træffer en juridisk afgørelse i sagen.

 

Det er dog et krav for at indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet om, at den omtvistede vare eller tjenesteydelse minimum har kostet 1.000 kr. – for tøj og sko er bagatelgrænsen dog alene 650 kr. Det koster dig 400 kr. at indgive en klage til Forbrugerklagenævnet.

 

Du kan læse mere om det nye forbrugerklagesystem på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside – klik her.