Højesteret: SKAT kan nægte fradrag for visse lønudgifter med tilbagevirkende kraft

07.07.2017 Højesteret har givet SKAT ret til med tilbagevirkende kraft at nægte fradrag for andel af lønudgifter. Skatteministeren har varslet et lovindgreb for at afbøde virkningerne af SKAT’s praksisændring. I modsætning til i landsretten fik bankerne, Arbejdernes Landsbank og Lån & Spar Bank, som sagen var anlagt imod, dermed ikke medhold i Højesteret.

Østre Landsret havde givet Arbejdernes Landsbank og Lån & Spar Bank medhold i, at der var tale om en praksisændring, da SKAT i 2012 og 2013 nægtede de to banker fradrag for lønudgifter, der var afholdt i forbindelse med opkøb af anden bankvirksomhed. De to banker blev derfor frifundet af Østre Landsret. Dette resultat accepterede SKAT ikke. Skatteministeren udtalte i et ministersvar af 17. august 2016, at Østre Landsrets dom efter hans opfattelse ville skabe så store problemer i forhold til den måde, SKAT’s kontrol tilrettelægges på, at Skatteministeriet havde besluttet at anke dommen til Højesteret.

Sagens principielle karakter blev understreget ved, at Finans Danmark, Dansk Erhverv og Dansk Industri indtrådte i sagen som biintervenienter til støtte for de to banker.

Bekymring fra dansk erhvervsliv

Dansk erhvervsliv har på forskellig vis udtrykt stor bekymring for ikke blot de meget betydelige vanskeligheder, men også den store retsusikkerhed, som erhvervsvirksomhederne bliver påført med SKATs praksisændring. Skatteministeren har derfor i en pressemeddelelse af 11. april 2017 oplyst, at der skal findes en løsning, så virksomhederne kan fratrække deres lønudgifter administrative udfordringer, hvis Skatteministeriet måtte vinde sagen i Højesteret. Skatteministeriet har nu ved Højesterets dom af 30. juni 2017 fået medhold i, at SKAT med tilbagevirkende kraft kan nægte virksomheder fradrag for en andel af deres lønudgifter. Det må herefter forventes, at Skatteministeren inden længe vil fremsætte forslag til en lovændring, som kan afbøde virkningerne af ministeriets sejr og sikre virksomhederne fradrag for deres lønudgifter.

Læs dommen fra Højesteret

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte DreistStorgaard Advokater A/S for en uddybning af ovenstående, herunder eventuelle konsekvenser som følge af afgørelsen for din virksomhed.