Skal du have registreret et varemærke?

Den 1. januar 2019 trådte en ny varemærkelov i kraft. Den nye lov medfører en række væsentlige ændringer til den tidligere varemærkelov.

Som noget nyt er kravet om ”grafisk gengivelse” blevet fjernet pr. 1. januar 2019. Det betyder, at en ansøger om registrering af f.eks. et lydvaremærke fremover kan gengive lydvaremærket gennem en lydfil og ikke ved brug af noder, ligesom et multimedievaremærke kan registreres ved indlevering af et multimedieklip.

En anden ændring er, at virksomheder i forbindelse med deres ansøgning om registrering af et varemærke, kan modtage en såkaldt begrundet søgningsrapport mod at betale et gebyr på kr. 700.
Patent- og Varemærkestyrelsen foretager en undersøgelse om muligt sammenfald og ligheder med ældre varemærkeregistreringer, som ansøgeren kan risikere at krænke ved sin egen registrering af det ansøgte varemærke. Virksomheden, som har en indsendt en ansøgning får ligeledes oplyst årsagen til, at styrelsen eventuelt måtte finde det relevant at fremdrage de ældre varemærkeansøgninger og -registreringer.

Ved brug af disse undersøgelser og søgningsrapport skulle risikoen for dyre og unødvendige krænkelsessager derfor blive mindre.

Den nye varemærkelov indførte også en ny ”fast track-ordning”, hvorefter ansøgeren kan fravælge undersøgelsen af, om der er andre ældre registrerede rettigheder, der formentlig kan hindre varemærkeregistreringen. Ansøgeren indgiver derfor sin varemærkeregistrering på visse nærmere bestemte vilkår, som gør sagsbehandlingen hurtigere og mere effektiv.

Vi ser også frem til, at den nye varemærkelov vil komme til at styrke selve varemærkebeskyttelsen, hvilket konkret ses ved, at ejeren af et varemærke får nemmere adgang til at få nedlagt et forbud mod, at forfalskede varer kommer igennem det danske toldområde.

Overvejer din virksomhed at søge om beskyttelse af et varemærke, eller er du interesseret i at høre mere om beskyttelse af varemærker, eller hvilken konkret betydning det kan have for din virksomhed, så kontakt advokat Lisa Webster på liwe@dreiststorgaard.dk eller tlf. 5371 0566