Ret til fravær med løn ved lægebesøg

30.12.2016

Medarbejdere kan nu have ret til at gå til lægeundersøgelse i arbejdstiden uden at blive trukket i løn eller timer.

En ny dom afsagt af Østre Landsret den 31. oktober 2016 vedrører medarbejderes ret til at gå til lægebesøg i arbejdstiden med løn.

Efter funktionærlovens § 5 skal det betragtes som lovligt forfald, når en medarbejder på grund af sygdom er ude af stand til at udføre sit arbejde.

Østre Landsret har med dommen slået fast, at sygdom ikke kun skal forstås som akut opstået sygdom, men også dækker over nødvendige lægeundersøgelser og -behandlinger, som ikke kan lægges uden for almindelig arbejdstid.

Medarbejderen har fortsat en pligt til om muligt at lægge lægebesøg uden for almindelig arbejdstid. Hvis ikke dette er muligt, skal medarbejderen så vidt muligt lægge lægebesøg på et tidspunkt til mindst mulig gene for arbejdsgiveren.

De timer, som en medarbejder er fraværende på grund af et nødvendigt lægebesøg, kan arbejdsgiveren ikke kræve, at medarbejderen selv betaler for. Medarbejderen har altså krav på fri med løn uden at skulle bruge ferie, afspadsering, flextimer, fridage uden løn e.l.

Eftersom dommen er konkret begrundet, kan der stadig være tilfælde, hvor en medarbejder ikke vil have ret til at gå til lægen i arbejdstiden. De nye regler gælder som udgangspunkt også kun for funktionærer.

Har du spørgsmål til emnet, er du som altid meget velkommen til at rette kontakt til os på telefon 56 63 44 66.