Regeringen præsenterer nye hjælpepakker til dansk erhvervsliv

19.03.2020: Regeringen har gennem de seneste par uger præsenteret en række erhvervsrettede initiativer, som blandt andet sigter på at styrke likviditeten i danske virksomheder og redde danske job.

Regeringen spænder nu yderligere sikkerhedsnet ud under dansk erhvervsliv , og har vedtaget yderligere initiativer der skal hjælpe landets selvstændige, enkeltmandsvirksomheder og særligt udsatte brancher.

To tiltag skal særligt hjælpe erhvervslivet

Folketingets partier er den 19. marts 2020 er blevet enige om to midlertidige kompensationsordninger.

Virksomheder skal fremover kunne få kompensation for deres faste udgifter. Helt konkret foreslår regeringen, at staten skal dække nogle af de omkostninger, som virksomhederne ikke selv kan dække. Det kan være husleje, elregninger eller uopsigelige kontrakter. Kompensationen udgør mellem 25 og 80 procent og dækker op til tre måneder. Ordningen er til alle virksomheder, som er ekstraordinært hårdt ramt af corona-krisen. Dermed gælder ordningen både for små og selvstændigt erhvervsdrivende, men også større virksomheder som hoteller og flyselskaber.

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter

Trepartsaftalen om lønkompensation gav en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs, og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen foreslår også at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække bl.a.:

  • For flere virksomheder som f.eks. restauranter, hoteller og flyselskaber er forretningsgrundlaget forsvundet eller kraftigt reduceret som følge af corona-krisen. Derfor skal staten dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.
  • Konkret foreslår regeringen, at virksomheder, hvor omsætningen er faldet med mere end 40 pct. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation.
  • Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.
  • Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt. Hvis omsætningen er faldet væsentligt mindre end forventet, skal kompensationen betales tilbage.

Det andet tiltag er en kompensationsordning for selvstændige, der ikke er omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation. Ordningen er rettet små selvstændige, der oplever mere end 30 procents nedgang i omsætning på grund af corona-virus.

Kompensationsordning for selvstændige

De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning, herunder bl.a.:

  • Konkret foreslår regeringen at kompensere de små selvstændige, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af covid-19
  • Kompensationen fra staten skal udgøre 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.
  • Den lille erhvervsdrivende kan højst få kompensation i tre måneder fra 9. marts og frem til 9. juni. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte. Og det er et krav, at omsætningen tidligere har været over 15.000 kr. pr. måned i snit.
  • Ansøgning om kompensation skal ske på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger hurtigst muligt. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk, oplyser Finansministeriet.
  • Ordningen vil gælde for alle virksomheder, der er registreret i selskabsregistret og har op til 10 fuldtidsansatte.

DreistStorgaard er klar til at hjælpe jeres virksomhed med fortolkning af støttepakkerne og betydning af regeringens tiltag for jeres virksomhed – kontakt os endelig på koege@dreiststorgaard.dk eller tlf. 56634466.