Partner, advokat(H) Jesper Køppen Fenger-Mieritz vinder principiel dom om rækkevidden af ”formodningsreglen” i Købelovens § 77a.

Den konkrete sag vedrørte et bilkøb, hvor Advokat Jesper Køppen Fenger-Mieritz repræsenterede bilforhandleren. Køber havde efter købet foretaget en række indgreb og ændringer af bilen. Efter ændringerne opstod der en række fejl som medførte, at flere kontrollamper i bilen blev aktiveret.

Forbrugeren forsøgte med hjælp fra FDM, at få forhandleren til at udbedre fejlene.  FDM anså at fejlene skulle udbedres af forhandleren, da forbrugeren havde reklameret inden 6 mdr., hvorfor formodningsreglen måtte gælde. Forhandleren var uenige heri, idet fejlene var opstået på grund af forbrugerens egen adfærd.

Byretten udtalte følgende:

Det er med skønsmandens erklæring godtgjort, at manglerne kan skyldes ”forbrugerens” egne fysiske indgreb i bilen. Uanset, hvad der er tilfældet, kan det foreliggende herefter ikke skelnes fra en situation, hvor ”forbrugeren” selv har påført bilen manglerne, og såfremt tilfældet var, at manglerne ikke fandtes ved risikoens overgang har ”forbrugeren” ved indgrebene frataget ”forhandleren” muligheden for at påvise, at bilen er mangelsfri.

Sagen blev anket af FDM/forbrugeren.

Landsretten udtalte følgende:

Som byretten har fremhævet, foretog ”forbrugeren” efter købet en række ændringer af bilen, herunder udskiftning af dele. Bilen var blevet synet umiddelbart før leveringen. Skønsmanden har udtalt, at de 10 omtvistede forhold kan være forårsaget af de arbejder på bilen, som ”forbrugeren” har udført eller ladet udføre. Under disse omstændigheder har ”forhandleren” afkræftet formodningen om, at bilen havde mangler på leveringstidspunktet.

Sagen kan fremover anvendes i flere sammenlignelige situationer, idet den klart slår fast, at forbrugeren ved at ændre på bilen, fratager sig selv muligheden for at anvende formodningsreglen i Købeloven. Desuden udtaler dommen sig om rækkevidden af synsrapporter ved bilkøb ift. at fastlægge om en bil havde mangler ved leveringen og risikoens overgang.

Ønsker du yderligere info eller ønskes dommene tilsendt, så kontakt Advokat Jesper Køppen Fenger-Mieritz på jm@dreiststorgaard.dk