Nyt lovforslag lægger op til ændringer vedr. markedsføring rettet mod børn og unge

04/10-2021:
Der er fremsat nyt lovforslag om ændring af markedsføringsloven. Med lovforslaget gennemføres de seneste ændringer i EU-direktivet om såkaldt urimelig handelspraksis. Der blandt andet er lagt op til ændringer vedrørende markedsføring rettet mod børn og unge, herunder på sociale medier, ændringer af bødeniveauet samt en større gennemsigtighed i online transaktioner.

Det fremgår af lovforslaget:

  • At handelspraksis rettet mod børn og unge ikke må indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til produkter, der er uegnede for børn og unge
  • At handelspraksis på sociale medier rettet mod børn og unge ikke må udøves på eller via profiler på sociale medier, der tilhører eller fremstår som tilhørende børn og unge under 15 år
  • At handelspraksis på sociale medier rettet mod børn og unge ikke i øvrigt må anvende børn og unge under 15 år, medmindre det er nødvendigt for at illustrere eller vise et produkt

Ændring af bødeniveauet

Lovforslaget indeholder også ændringer, der har til formål at forhøje bødeniveauet for overtrædelse af markedsføringsloven, herunder særligt en justering af bødeniveauet for overtrædelser af spamforbuddet.

Samtidig gives Forbrugerombudsmanden med lovforslaget yderligere håndhævelsesbeføjelser i forhold til at kunne tilkendegive bødeforlæg i tilståelsesager uden retssag.

Gennemsigtighed ved onlinehandel

Endelig indeholder lovforslaget også bestemmelser, som skal sikre en større gennemsigtighed for forbrugere i forbindelse med onlinehandel, herunder i forbindelse med rangordning af produkter ved onlinesøgninger.

Vi følger op og står klar til at hjælpe dig

Lovforslaget om ændring af markedsføringsloven er pt. i høring, og det forventes, at lovforslaget træder i kraft i løbet af 2022. DreistStorgaard følger den videre behandling af lovforslaget.

Kontakt DreistStorgaard hvis du har spørgsmål til markedsføringsloven og betydningen for din virksomhed.