Nye tilstandsrapporter ved bolighandler

09-10-2020: Den 1. oktober 2020 lanceres nye tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter i forbindelse med boligkøb og -salg. De nye rapporter skal gøre det nemmere at gennemskue, hvor alvorlig en eventuel skade er, og hvor hurtigt skaden bør repareres.

Tidligere har mangler ved et hus været beskrevet ved angivelserne K1, K2, K3 eller UN (undersøges nærmere) alt efter, hvor alvorligt den bygningssagkyndige vurderede forholdet.

De nye tilstandsrapporter

I de nye tilstandsrapporter vil beskrivelsen i stedet fremgå af farvekoder, efter hvor hurtigt reparationen skal ske. Farvekoderne vil være følgende:

  • Kritiske skader, hvor reparation skal ske straks, markeres med rødt.
  • Alvorlige skader, hvor reparation kan vente et par år, markeres med gult.
  • Mindre alvorlige skader med gråt, mens
  • forhold, der bør undersøges nærmere, markeres med sort.

I forhold til det tidligere karaktersystem er ændringen især, at der indgår en tidsmæssig dimension i karakteren således, at forbrugeren kan danne sig et overblik over, hvor hurtigt reparationen skal ske.

Derudover bliver tilstandsrapporterne som hovedregel udarbejdet ved hjælp af standardtekster således, at det bliver nemmere at sammenligne fra den ene rapport til den anden. Den bygningssagkyndige kan dog stadig indsætte individuel tekst.

De nye elinstallationsrapporter

Også elinstallationsrapporterne ændres på den måde, at:

  • farvekode gul angiver risiko for stød,
  • farvekode rød angiver risiko for brand,
  • farvekode sort angiver at et forhold er ulovligt, mens
  • tegnet ? angiver, at et forhold bør undersøges nærmere.

Der oprettes samtidig en ny IT-platform, hvor interesserede kan tilgå rapporterne. Da tilstandsrapporter er gyldige i op til seks måneder, vil der stadig i en periode kunne ske ejendomshandler med det tidligere karaktersystem. Retsstillingen mellem køber og sælger er uændret i det nye system.

Skal du købe eller sælge bolig?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med køb eller salg af fast ejendom, herunder til de nye tilstandsrapporter, så er du altid velkommen til at kontakte vores advokat, Katja Skovlund Jensen, på telefon 55 75 00 73 eller på mail kj@dslaw.dk.