Ny regel ved familieoverdragelse af fast ejendom

af advokat Alexander Bergmann

De første 50.000 husejere har allerede modtaget de ny offentlige vurderinger af deres ejendomme, og flere forventes løbende at modtage nye vurderinger. Det er dog ikke kun ens kommende ejendomsskat, som de ny offentlige vurderinger kommer til at ændres på, men også på prisen ved familieoverdragelser.

Udlejning hos DreistStorgaard

Det har længe været kendt viden, at en ejendom har kunne overdrages til ens børn til +/- 15 % af den seneste offentlige vurdering, men når man modtager den nye offentlig vurdering, er dette dog ikke længere tilfældet.

Skatteministeriet har udsendt et nyt cirkulære, der ændrer på reglerne ved handel med ejendom i familiehandler. Det betyder, at den velkendte +/- 15 %-regel ændres til en +/- 20 %-regel. Forældre vil således kunne overdrage fast ejendom til deres børn til +/- 20% af de nye ejendomsvurderinger, såfremt handler er foretaget, efter de nye ejendomsvurderinger er modtaget.

Da de offentlige vurderinger for de fleste forventes at stige, så betyder det, at ejendomme ved familiehandler skal handles dyrere end, hvad der hidtil har været tilfældet.

Særlige omstændigheder

Man skal dog være opmærksom på, at uanset om man har modtaget en ny offentlig vurdering eller ej, så kan +/- 15 %-reglen eller +/- 20 %-reglen kun anses, hvis der ikke er tale om særlige omstændigheder.

Værdiansættelsescirkulæret beskriver ikke nærmere, hvad der må anses som værende ”særlige omstændigheder”, men praksis viser, at dette f.eks. kan være:

  1. Faktisk handel af samme ejendom.
  2. Salgsforhandlinger m.v., herunder udbud og købstilbud.
  3. Vurderinger af ejendommen.
  4. Belåning af ejendommen.
  5. Arveafkald – forskelle i værdiansættelse i boopgørelsen og ved arvedeling.
  6. Arveforskud m.v.
  7. Væsentlige renoveringer.
  8. Investerings- eller erhvervsejendomme.
  9. Den generelle prisudvikling

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?
Kontakt vores advokater, som sidder klar til at hjælpe og rådgive omkring ændringerne i øvrigt (kontakt@dslaw.dk eller 5663 4466)