Nye regler om ferie- og fritidsudlejning af private boliger

Ejere og brugere af fast ejendom må fra 1. maj 2019 udleje deres helårsbolig til ferie- og fritidsformål i op til 70 dage om året. Der kan foretages flere enkeltstående udlejninger af kortere varighed, som det f.eks. kendes fra AirBnB-udlejninger og lignende korttidsudlejninger. Dette forudsætter dog, at det samlede antal udlejningsdage ikke overstiger grænsen.

For 2019 medregnes kun udlejninger foretaget i perioden fra 1. maj 2019 til 31. december 2019. Der kan således foretages udlejning i op til 70 dage i den resterende del af kalenderåret 2019, uanset om der måtte være fortaget udlejninger inden 1. maj 2019.

De enkelte kommuner kan hæve grænsen fra 70 dage op til 100 dage, hvis beslutningen herom bliver offentliggjort på den pågældende kommunes hjemmeside. Det er forventningen, at grænsen nedsættes til 30 dage om året fra 2021, med mindre ejeren eller brugeren foretager udlejning gennem en udlejningsformidler, som automatisk indberetter udlejningsindtægten til indkomstregisteret.

Det er en forudsætning for reglernes anvendelse, at ejeren eller brugeren lovligt og faktisk anvender den pågældende bolig som sin helårsbolig. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at reglerne ikke giver ejeren eller brugeren en ret til at udleje boligen, hvis adgangen til at foretage udlejning er begrænset i anden offentlig- eller privatretlig regulering, fx lejelovgivningen, ejer-/andelsboligforeningsvedtægter mv.

DreistStorgaard Advokater A/S rådgiver om alle forhold vedrørende køb, salg og udlejning af fast ejendom. Hvis du har spørgsmål til lovændringen eller andre spørgsmål vedrørende udlejning af fast ejendom, så kontakt os på koege@dreiststorgaard.dk eller på telefon 56 63 44 66.