Nye hjælpepakker til nødlidende danske virksomheder

23-09-2020: Der er netop vedtaget nye ordninger til danske virksomheder med fokus på at kompensere for bl.a. faste udgifter og et særligt fokus på mindre virksomheder.

Kompensation for faste omkostninger

Der er nu mulighed for at søge kompensation for faste omkostninger, hvis man er ramt af restriktioner omkring begrænset åbningstid. Det kræver bl.a. at:

1. Virksomheden kan dokumentere, at den er ramt af nedlukning i form af indskrænket åbningstid i forhold til, hvad der er virksomhedens normale åbningstid.

2. Virksomheden kan dokumentere en omsætningsnedgang på mindst 35 pct. relateret til begrænsningen i åbningstid i den pågældende periode, hvor nedlukningen finder sted.

Kompensationsperioden følger perioden, hvor den delvise nedlukning er gældende.

Kompensationsprocenten vil svare til den eksisterende trappemodel, dvs. den vil indeholde 12 trin, startende med 25 pct. kompensation for virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på 35 pct. og sluttende ved 80 pct. kompensation for virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på 90 pct. eller derover.

Virksomheder, som tidligere har søgt om kompensation for faste omkostninger, kan genanvende den tidligere udformede revisorerklæring.

Underleverandører, hvis altovervejende leverancer er til barer, restauranter og caféer mv., der bliver pålagt en begrænsning i åbningstiden, er også kompensationsberettigede hvis de har omsætningsnedgang på mindst 35 pct. relateret til begrænsningen i åbningstid.

Særlig aftale for mindre virksomheder

Der indføres en særlig foranstaltning for virksomheder, der maksimalt har 5 fuldtidsansatte. Hvis det for virksomheden ikke vil være økonomisk rentabelt at holde åbent som følge af de nye restriktioner på åbningstid, gives der mulighed for at få dækket op til 90 pct. af de faste omkostninger. En forudsætning for den højere støtteprocent er, at virksomheden i kompensationsperioden ingen omsætning har.


Selvstændige

Barer, restauranter eller caféer mv., får mulighed for at søge kompensation efter den eksisterende kompensationsordning for selvstændige, såfremt den selvstændige lever op til følgende kriterier:

1. Virksomheden kan dokumentere at være er ramt af nedlukning i form af indskrænket åbningstid i forhold til normal åbningstid.

2. Der kan dokumenteres omsætningsnedgang på mindst 30 pct. relateret til begrænsningen i åbningstid i den pågældende periode, hvor nedlukningen finder sted. En periode skal dog som minimum være 14 dage og opgøres forholdsmæssigt i forhold til samme periode sidste år.

Kompensationen vil udgøre 90 pct. af omsætningstabet i den konkrete periode – dog maksimalt et forholdsmæssigt beløb svarende til op til 23.000 kr. pr. måned, som i den eksisterende ordning.

Omsætningsperioden fastsættes efter samme model som den, der gælder for den gældende målrettede ordning for selvstændige.


Ikrafttræden

Aftalen gælder fra d. 19. august 2020 til d. 31. oktober 2020 med mulighed for forlængelse året ud, såfremt der fortsat vil gælde begrænsninger på åbningstiden.

Du er meget velkommen til at kontakte os for en drøftelse af ovenstående for din virksomhed. Vi kan kontaktes på telefon 5663 4466 eller e-mail kontakt@dslaw.dk.