Ny midlertidig arbejdsfordelingsordning

31-08-2020: Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop i dag indgået en aftale om midlertidig arbejdsfordeling på det private arbejdsmarked. Aftalen blev indgået i forbindelse med, at lønkompensation er udløbet og har det formål at undgå afskedigelser.

Den nye midlertidig arbejdsfordelingsordning, som er et supplement til den eksisterende arbejdsfordelingsordning, vil gælde indtil 31. december 2020 med mulighed for, at etablerede arbejdsfordelingsordninger kan løbe ind i 2021 med en maksimal varighed på 4 måneder.

Den maksimale dagpengesats for medarbejdere i den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning forhøjes til 143,50 kr. pr. time, hvilket for en fuldtidsledig svarer til kr. 23.000 pr. måned.