Ny lov om konfiskation ved vanvidsbilisme

Den 31. marts 2021 trådte nye regler i kraft, hvilke indebærer skærpede sanktioner over for vanvidsbilister, herunder bl.a. mulighed for konfiskation af køretøjer

Regeringen udsendte i februar 2020 et udspil om en række tiltag, som skulle styrke politiets muligheder for at sætte hurtigt og hårdt ind mod vanvidskørsel.

Udspillet indebar en målrettet indsats mod forseelser, hvor føreren har gjort sig skyldig i et af følgende forhold:

  • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder
  • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder
  • Særlig hensynsløs kørsel
  • Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km/t
  • Kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00

Regerings udspil har konkret udmøntet sig i en skærpelse af straffene for de pågældende forseelser og senest det netop vedtagne lovforslag, hvilket muliggør det for politiet at konfiskere køretøjer, som er blevet anvendt til vanvidskørsel.

De nye konfiskationsregler har givet anledning til særlig omtale, da konfiskation kan ske, uanset hvem der formelt måtte være ejer af køretøjet.

Dette indebærer, at eksempelvis en leasinggiver eller långiver kan risikere konfiskation, såfremt føreren anvender køretøjet til vanvidskørsel og aftalen om leasing, leje eller lign., er indgået senere end 16.  december 2020.

Konfiskation kan dog undgås, hvis konfiskation må anses for uforholdsmæssigt indgribende, navnlig henset til ejerens mulighed for at kunne vide, at køretøjet ville blive anvendt til eller flere af de ovennævnte forseelser og ejeren har taget alle rimelige skridt for at sikre sin økonomiske stilling i anledning af overdragelsen af køretøjet til en anden person.

Den nye lov indebærer således en skærpet undersøgelsespligt for leasing-/långivere, hvilken bl.a. kan omfatte indhentelse af straffeattester eller tro og love-erklæringer vedrørende leasing-/låntagers brug.

I alle tilfælde bør leasinggivere og øvrige udlejere af køretøjer ved indgåelse af nye aftaler have den nye lovgivning for øje, herunder dens potentielt økonomiske konsekvenser ved en konfiskation.

Hos DreistStorgaard følger vi løbende ny lovgivning, som påvirker leasingselskaber og øvrige interessenter inden for finansieringsretten og bistår den enkelte virksomhed med rådgivning om håndtering af gældende lovgivning, samt tvister, som udspringer heraf.  

Du er meget velkommen til at kontakte advokat Stefan Schwærter på mail sts@dreiststorgaard.dk, telefon 56 63 44 66 med spørgsmål.