Ny lov giver arbejdsgivere adgang til at pålægge ansatte at blive testet for COVID-19

18-01-2021: Som arbejdsgiver kan du pålægge dine ansatte at blive testet for COVID-19, men pas på, for adgangen er ikke ubetinget og i værste fald kan dit pålæg medføre et godtgørelseskrav!

Loven trådte i kraft i november 2020 og blev vedtaget med henblik på at begrænse smittespredningen i samfundet og samtidig understøtte det danske erhvervsliv.

Et pålæg om test kan for arbejdsgivere være et redskab til at begrænse smittespredningen i virksomheden og kan i mange tilfælde også være nødvendigt for at skabe et sikkert arbejdsmiljø og understøtte driften.

Adgangen til at pålægge tests er dog ikke ubegrænset. Man skal som arbejdsgiver være opmærksom på, at et pålæg skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredning herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

Arbejdsgiver skal oplyse medarbejderen skriftligt om, at medarbejderen vil blive pålagt en test og de saglige hensyn, som begrunder testen.

Selve testen skal foretages efter myndighedernes retningslinjer, og arbejdsgiver skal afholde de udgifter, som er forbundet med testen.

Vælger en virksomhed at pålægge medarbejdere at blive testet, skal virksomheden være særligt opmærksom på lovens krav. Medarbejdere kan nemlig blive tilkendt en godtgørelse, hvis lovens krav ikke overholdes.

Hvis en medarbejder vælger at modsætte sig at blive testet for COVID-19, kan dette have ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderens ansættelsesforhold. Dette kræver dog, at arbejdsgiveren i sit pålæg forudgående skriftligt har informeret medarbejderen herom.

Udover lovens krav bør man som arbejdsgiver være opmærksom på, at testresultater mv. udgør en særligt følsom personoplysning i persondataforordningens forstand. Det betyder, at pålæg om test kan nødvendiggøre en opdatering af virksomhedens persondatapolitik. Alternativt – eller i tillæg hertil – kan der udarbejdes et særskilt orienterende dokument til medarbejdere med en beskrivelse af, hvordan arbejdsgiver persondataretligt behandler disse personfølsomme sundhedsdata om medarbejderne.

Hos DreistStorgaard følger vi altid den ansættelsesretlige lovgivning ud fra et arbejdsgiverperspektiv, og vi bistår gerne med rådgivning til den enkelte virksomhed omkring, hvorledes den skal håndtere sine ansættelsesretlige forpligtelser.

Såfremt I måtte have spørgsmål i relation til ansættelses- eller persondataretlige forhold, er I meget velkommen til at kontakte advokat, Lisa Webster, på mail liwe@dslaw.dk, telefon 56 64 08 83 eller vidensadvokat, Peter Niemann Thøgersen, på mail pnt@dslaw.dk, telefon 56 64 33 30 for supplerende rådgivning.