Ny EU-forordning forbyder webshops, at diskriminere på baggrund af nationalitet, bopæl eller hjemsted

28-11-2018 Med en ny EU-forordning ønsker man, at alle EU-borgere behandles ens, når de handler på internettet. De nye regler gælder for erhvervsdrivende, der sælger til forbrugere, samt salg til virksomheder der ikke videresælger eller forarbejder varen. Undtaget fra forordningen kan dog nævnes transport, beta-lingstjenester og streamingtjenester.

Alle EU-borgere skal have de samme vilkår gennem internethandlen

EU-borgere kan i dag, hindres at tilgå en bestemt hjemmeside via geoblocking, eller omdirigeres videre til ens eget lands hjemmeside, hvis en tilsvarende hjemmeside findes på et andet sprog. Men med den nye EU-forordning vil det ikke længere være tilladt at omdirigere eller geoblocke. I fremtiden vil dette kræve et udtrykkeligt samtykke fra den besøgende. Det vil dog stadig være tilladt at anvende geo-blocking og omdirigering uden samtykke, hvis bestemte nationale love forbyder et vist indhold.

EU-forordningen betyder også, at man som erhvervsdrivende har pligt til at sælge, på ikke diskrimine-rende vilkår. Dette indebærer en pligt til at sælge til alle EU-borgere på samme vilkår. Det er dog stadig tilladt at variere prisen, f.eks. hvis det er dyrere at sende til et bestemt land eller momsen er forskellig. Der er desuden ikke noget bestemt krav om, at man skal tilbyde levering til alle de europæiske med-lemslande. Man har dog pligt til, at sælge til andre EU-borgere, da man ikke må diskriminere på bag-grund af nationalitet, bopæl eller hjemsted.

Dette betyder, at hvis en dansk virksomhed kun sender sine varer inden for Danmark, har man som virksomhed ikke pligt til, at sende pakken til en italiener, der har fundet den billigste pris på en vare, på en webshop fra Danmark. Men hvis italieneren selv sørger for at få pakken leveret til ham, uden for Danmarks grænser, har han krav på at købe varen på lige vilkår med danskere.

Der vil ikke være pligt til at oversætte sine webshops til andre sprog. Det er derimod et krav, at man tager imod de samme betalingsmetoder, uanset om det er en dansker eller en anden EU-borger der benytter sig af webshoppen. Hvis webshoppen tilbyder betaling med Mastercard til danskere, skal det også tilbydes til borgere i alle andre EU-lande.

Hvad betyder det for dig som er indehaver af en webshop?

Forordningen træder i kraft den 3. december 2018. Det er derfor vigtigt at du sikrer dig, at der fra din webshop ikke sker omdirigering eller geoblocking. Det er desuden vigtigt, at du får opdateret dine købs- og handelsbetingelser, så de ikke strider mod forordningens regler om diskrimination.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, i forbindelse med overholdelse af de nye regler, kontakt venligst advokat Peter Niemann Thøgersen på pnt@dreiststorgaard.dk eller 5664 3330.