Ny ægtefællelov

29.12.2017 Den 1. januar 2018 træder den nye ægtefællelov i kraft, og erstatter derfor den hidtil gældende retsvirkningslov fra 1925.

Loven giver større aftalefrihed mellem ægtefællerne og åbner op for nye særejebestemmelser. Det bliver f.eks. muligt for ægtefællerne at aftale visse ordninger, som der ikke førhen har været mulighed for, idet ægtefæller nu kan indgå aftaler om sumsæreje og sumdeling.

Læs mere…

 

Ny ægtefællelov