Når dirigentrollen er med til at skabe relationer

Køge Handel afholdt deres årlige generalforsamling 1. marts. Køge Handel blev stiftet i 1862, så det er en forening med mange år i bagagen. Med til at lede mødet var Advokat Dennis Brixen Brandt fra DreistStorgaard, i rollen som dirigent.

”Det var en fornøjelse at være dirigent for Køge Handels generalforsamling. Min rolle som dirigent er at skabe overblik, retning for mødet og sikre at alle punkter på dagsorden drøftes og at vedtægterne overholdes” fortæller Dennis Brixen Brandt og fortsætter:

”I løbet af min tid hos DreistStorgaard har jeg efterhånden tilegnet mig stor erfaring inden for foreningsret og har derfor også et indgående kendskab til de drøftelser og områder, der kan blive kritiske. Hver forening er forskellig – og det er vigtigt at forholde sig til hvert enkelt møde, deltagerne og de punkter der er på dagsordenen”, forklarer Dennis Brixen Brandt.

Men det er ikke rollen som dirigent, der var den vigtigste for Dennis denne forårsdag i marts.

”Jeg deltager i denne type møder og aktiviteter for at styrke mit netværk. Det er en meget vigtig prioritering for mig og mit virke som advokat, at skabe relationer og øge mit lokale kendskab. Hos DreistStorgaard rådgiver vi mennesker, og dette gøres via gode trygge relationer, masser af nysgerrighed og empati ” afslutter Dennis Brixen Brandt.

Med til mødet fra DreistStorgaard var også Advokat og partner Søren Storgaard, som er formand for Køge Handel og Advokat Steffen Kristiansen.