I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det juridiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på vigtigste.

Mulighed for omkostningsgodtgørelse til selskaber i skattesager

24.01.2017

Folketinget har vedtaget et lovforslag om genindførsel af omkostningsgodtgørelse for selskaber i skatte- og afgiftssager.

Muligheden for selskabers og fondes omkostningsgodtgørelsen blev afskaffet i 2009, og der var herefter kun mulighed for at få fradrag for sagkyndig bistand ved skattesager. De nye regler, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2017 giver som minimum selskaber og fonde 50 % omkostningsgodtgørelse af udgifterne. I tilfælde af at selskabet enten får fuld medhold i sagen eller i overvejende grad opnår medhold, vil selskabet opnå 100 % i omkostningsgodtgørelse for udgifterne i forbindelse med sagens førelse.

Hvis skattemyndighederne viderefører en sag, vil selskabet også opnå 100 % omkostningsgodtgørelse uanset sagens resultat. De omfattede udgifter er: Sagkyndig bistand (advokat eller revisor), retsafgifter, udgifter til eventuelt syn og skøn mv.

Loven trådte i kraft den 1. januar 2017 og gælder for bistand udført efter dette tidspunkt uanset, hvornår sagen er indbragt for en administrativ klageinstans eller domstol. De nye regler om omkostningsgodtgørelse gælder derfor også igangværende sager under forudsætning af, at bistanden reelt er udført efter den 1. januar 2017.

Har du behov for mere viden, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 56 63 44 66 for en yderligere snak.