Vedtagelse af den nye markedsføringslov udskudt

17.03.2017

VEDTAGELSEN AF DEN NYE MARKEDSFØRINGSLOV UDSKUDT

Vedtagelsen af den nye markedsføringslov, som var planlagt til den 2. marts 2017, er blevet udskudt. Dette grundet, at erhvervsministeren er blevet kaldt i samråd den 23. marts 2017 om ophævelsen af skiltningsbekendtgørelsen i forbindelse med vedtagelsen af den nye markedsføringslov. Skiltningsbekendtgørelsen indeholder en lang række oplysningsforpligtelser for erhvervsdrivende, som udbyder låne- og kredittilbud til forbrugere, og er foreslået ophævet i forbindelse med vedtagelsen af den nye markedsføringslov.

Der har derudover været en del drøftelser om de lempelser af de såkaldte spamregler, som den nye lov lægger op til. Spam-reglerne begrænser erhvervsdrivendes muligheder for at markedsføre sig overfor andre ved hjælp af e-mail og andre elektroniske kommunikationsmidler. Den nye lov lemper spam-reglerne på 2 punkter:

 

ELEKTRONISK MARKEDSFØRING OVERFOR ERHVERVSDRIVENDE

Spam-reglerne har hidtil været ens for markedsføring overfor henholdsvis forbrugere og erhvervsdrivende. Den nye lov lemper reglerne for elektronisk markedsføring overfor andre erhvervsdrivende. Der lægges op til at det fremover bliver lovligt at foretage elektronisk markedsføring uden et forudgående samtykke, både når der er et kundeforhold med den pågældende virksomhed, og når der uden et direkte kundeforhold, dog har været “erhvervsmæssig kontakt”. Kontakten skal have ført til, at en virksomhed repræsenteret ved en bestemt person, har oplyst sin e-mail adresse. Det sker f.eks. ved udveksling af visitkort. Markedsføringen skal være relevant for den pågældende persons arbejdsfunktion, og der skal fortsat gives kunden mulighed for at fravælge den elektroniske markedsføring i hver enkelt henvendelse.

 

ELEKTRONISK MARKEDSFØRING AF TILSVARENDE PRODUKTER

Udgangspunktet har hidtil været, at kundens samtykke til at modtage elektronisk markedsføring kun kunne vedrøre samme type varer. Det bliver nu noget lettere for erhvervsdrivende at markedsføre sig overfor kunder, idet en e-mail adresse, som er givet f.eks. i forbindelse med køb af en vare i en webshop, også kan bruges til markedsføring af “tilsvarende produkter”, og altså ikke kun den samme type vare, som det første køb vedrørte. Der fremgår et eksempel af bemærkningerne til lovforslaget vedrørende en kunde, der har købt et par bukser i et stormagasins webshop. Kunden må nu også tilsendes mails med markedsføring af alle de andre typer varer, som forhandles i et stormagasin – forudsat, at han forud for det første køb er blevet orienteret herom og har haft mulighed for at fravælge sådanne mails.

 

GARANTIBESTEMMELSEN

Derudover er også garantibestemmelsen i markedsføringsloven blevet lempet. En garanti er en frivillig forpligtelse, som den erhvervsdrivende patager sig og som giver forbrugeren flere rettigheder, end han har efter f.eks. købeloven. Hidtil har alle garantier skulle oversættes til dansk. Fremover er det kun et krav, hvis markedsføringen i øvrigt er udformet på dansk.

På samrådet den 23. marts 2017 skal den videre tidsplan for lovforslaget fastsættes. DreistStorgaard vil vende tilbage med en opdatering, når det videre forløb er fastlagt. Såfremt du måtte have spørgsmål til de nye regler, er du meget velkommen til at kontakte os.