Må man give gaver kort før man dør?

15/10-2021:
Gaver som bliver givet kort før et dødsfald, kan give anledning til konflikter mellem arvinger. Når vi behandler dødsboer, ser vi ofte at afdøde har givet gaver, overført pengebeløb m.m. til én eller flere arvinger kort inden dødsfaldet. Dette kan give anledning til retssager om tilbagelevering til dødsboet, særligt hvis ikke alle arvinger har modtaget lige store gaver. Derudover er det vigtigt at huske at SKAT kræver boafgift af gaven.

Vi har kort skitseret nedenfor, hvad du skal være opmærksom på – og hvad forskellen er på almindelig gaver og dødlejegaver.

Hvad er forskellen på dødsvejegaver vs. almindelige gaver

Udgangspunkt er, at man i levende live fuldt ud kan råde over sin formue. Men dette ændres dog, hvis der gives gaver på et tidspunkt i livet, hvor døden må anses for nært forestående.

Dødslejegaver er ifølge arveloven beskrevet som ”gaver, der er givet kort før giverens død på et tidspunkt, hvor døden må anses for nært forestående, og giveren var klar over dette.”

Hvornår døden er nært forestående er ikke nærmere beskrevet i hverken arveloven eller praksis på området, men det afgøres på baggrund af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag. Herudover gælder det for dødslejegaver i modsætning til almindelige gaver, at der for dødslejegaver skal oprettes et gyldigt testamente. Ellers anses gaverne ikke for at være gyldige.

Kort fortalt: Det betyder helt konkret, at hvis man vil give en gave, når ens død er nært forestående, skal gaven skrives ned i et gyldigt oprettet testamente.

Der er altså tale om en dødlejegave såfremt…

  • at gaven er givet indenfor 1-2 måneder før gavegiverens død
  • at gavegivers død på tidspunktet for gaveoverdragelsen er nært forstående
  • at gavegiver er bekendt med at døden er nært forestående

En dødslejegave vil som regel kræves tilbagebetalt til dødsboet, men dette er oftest problematisk, da modtager af gaven eksempelvis har bortskaffet gaven eller brugt pengene.

DreistStorgaard kan hjælpe dig

Du kan enten komme til vores to åbent hus-arrangementer tirsdag d. 26.oktober i Køge og torsdag d. 11. november i Næstved, hvor du har mulig hed for 30 minutters gratis rådgivning. Læs mere her

Ellers kan du altid kontakte os på telefon 5663 4466 eller mail: kontakt@dslaw.dk, hvis du har spørgsmål, ønsker at få oprettet et testamente eller blot har brug for rådgivning til netop din situation.