Lovændring: Nu er det slut med at indhente information om jobansøgers alder

1/7-2022: I dag træder en ændring af forskelsbehandlingsloven i kraft, hvilket betyder at det ikke længere er tilladt for arbejdsgiver at indhente information om jobansøgeres alder.

Det gælder i jobansøgningen, ved modtagelsen af jobansøgning i et elektronisk rekrutteringssystem eller ved screening af en ansøger (medmindre der er særlige undtagelser i en overenskomst).

I jobsamtalen kan arbejdsgiver spørge ind til relevante oplysninger som har betydning for jobbet, herunder også erfaring og alder. Det er dog ikke tilladt at fravælge en ansøger på baggrund af alder, da den begrundelse stadig er forskelsbehandling.

Forskelsbehandling er et svært område at navigere i og risikoen for diskrimination ved rekruttering er noget arbejdsgiver skal være meget opmærksomme på.

Hos DreistStorgaard Advokater står vi er klar til at rådgive og hjælpe med spørgsmål indenfor området. Kontakt os på kontakt@dslaw.dk eller 56634466.