Lagerbeskatning af udlejningsejendomme

Af advokat Alexander Bergmann (02/08/22)

Fra 2023 introduceres en løbende lagerbeskatning af værdistigninger på visse udlejningsejendomme, og Skatteministeriet har nu sendt lovforslag herom i høring. Koncerner med udlejningsejendomme til en værdi på over 100 mio. kr. får et travlt efterår. Enten for at bringe sig ud af den kommende lagerbeskatning, eller for at få overblik over konsekvenserne af denne.

Udlejning hos DreistStorgaard

Såfremt at lovforslaget vedtages som det er sendt i høring, så vil det nye beskatningsprincip blive gældende for selskabsbeskattede virksomheder, når porteføljen af udlejningsejendomme udgør mere end 100 mio. kr.

For at blive omfattet af lagerbeskatningen kræver det således, at værdien af porteføljen (opgjort som dagsværdien af ejendommene i henhold til årsregnskabslovens § 38 stk. 1) overstiger 100 mio. kr. ved udløbet af den skattepligtiges indkomstår.

Ved opgørelsen medregnes også værdien af den skattepligtiges egne ejendomme og ejendomme tilhørende selskaber m.v. som kontrolleres af den kreds af parter, der har en forbindelse, som er nævnt i ligningslovens § 2.

Værdien opgøres altså på koncern-niveau, og ikke for enkelte selskaber i koncernen.

For porteføljer, der opgjort på koncernniveau udgør mindre end 100 mio. kr. og for øvrige ejendomme, herunder brugerejendomme, personligt ejede ejendomme, andelsforeninger og fonde vil ejendomsavancebeskatning fortsat være som tidligere, hvor der følges et realisationsprincip, hvor skatten falder samtidig med en realisering af en eventuel gevinst.

Lagerbeskatningen vil dog kun gælde fra 2023 og frem. Historiske værdistigninger før 2023 forbliver fortsat beskattet efter realisationsprincippet og kan dermed udskydes til den dag ejendommen handles.

For nybyggede ejendomme kommer det til at gælde, at disse omfattes af lagerbeskatning fra det øjeblik, hvor ejendommen er overvejende udlejet. Det indebærer, at ejendommen indtræder i lagerbeskatning med værdien opgjort på det pågældende tidspunkt, mens eventuelle avancer opnået i byggefasen forbliver behandlet efter realisationsprincippet den dag ejendommen handles. Dermed belastes likviditeten mindre, end hvis hele udviklingsdelen var omfattet.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Kontakt vores advokater, som sidder klar til at hjælpe og rådgive omkring ændringerne i øvrigt (kontakt@dslaw.dk eller 5663 4466)