KUNDEKLAUSUL I EJERAFTALE VAR UGYLDIG – AFGØRELSE I SØ- OG HANDELSRETTEN

18-02-2020: Sø-og Handelsretten har i slutningen af januar 2020 afsagt en dom omkring gyldigheden af en kundeklausul. Dommen belyser den problemstilling, at en kunde-og/eller konkurrenceklausul i en ejeraftale som ikke tager højde for gyldighedskravene i ansættelsesklausulloven eller funktionærloven, ikke altid er tilstrækkelig, når netop virksomhedens ejere også er ansat i virksomheden.
Sagen drejede sig om en medarbejder, som ejede 10 % af en virksomhed. Medarbejderen havde i ejeraftalen mellem virksomhedens ejere skrevet under på en kundeklausul, som var gældende i to år efter ophør af ansættelse i virksomheden.
Medarbejderen var ansat som sælger i virksomheden og havde ikke ledelsesansvar eller ansvar for medarbejdere.
Retten fandt efter en konkret vurdering, at medarbejderen havde funktionærstatus. Det betød, at kundeklausulen i ejeraftalen skulle opfylde de regler i funktionærloven, som var gældende på tidspunktet for indgåelsen af kundeklausulen. Kundeklausulen opfyldte imidlertid ikke reglerne i funktionærloven, som er et gyldighedskrav, og som ikke kan fraviges ved aftale.
Resultatet blev, at medarbejderen ikke var bundet af kundeklausulen, og medarbejderen blev frifundet for krav om betaling af konventionalbod i forbindelse med overtrædelse af kundeklausulen.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed i forhold til ansættelsesretlige forhold, så kontakt advokat Lisa Webster på enten telefon 53 71 05 66 eller liwe@dreiststorgaard.dk.