Konkurrenceret – kølemontør får bøde på 400.000 kroner i konkurrencesag

25-01-2021: Retten i Roskilde har dømt en virksomhed i Karlslunde til at betale en bøde på 400.000 kroner for at have aftalt at dele markedet med en konkurrent. En ledende medarbejder fra virksomheden har fået en bøde på 100.000 kroner. Virksomheden og den ledende medarbejder har anket dommen. Sagen mod konkurrenten er endnu ikke afsluttet.

DreistStorgaard Advokaters bemærkninger til sagen

Sagen her understreger alvorligheden i, at parter på markedet indgår aftaler om markedsdeling, f.eks. den situation at to erhvervsdrivende parter aftaler at dele markedet og kunderne mellem sig, og at man ”holder sig fra” den anden parts kunder.

Markedsdeling betragtes som en alvorlig overtrædelse af Konkurrenceloven. Virksomhederne sætter konkurrencen ud af kraft, og kunderne risikerer at blive at udsat for utilbørlige markedsforhold, der kan føre til højere priser og lavere kvalitet, end der ellers kunne have været på et frit og reelt konkurrencedygtigt marked.

Sagen illustrerer endvidere at, f.eks. en ledende medarbejder, hvor det må have stået klart for medarbejderen, at der er tale om en markedsaftale, som opdeler markedet og derved potentielt begrænser konkurrencen – også kan pålægges et individuelt ansvar for en sådan overtrædelse af konkurrencereglerne.

Læs mere om sagen og selve dommen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside her: https://www.kfst.dk/pressemeddelelser/kfst/2021/20210112-kolemontor-far-bode-pa-400-000-kroner-i-konkurrencesag/.

Såfremt du har spørgsmål til konkurrencelovgivningen eller sagen i øvrigt, så er du velkommen til at kontakte advokat, Peter Niemann Thøgersen, på pnt@dslaw.dk.