Konkurrencelovgivningen gælder – også – i krisetider…

04.05.2020. Som følge af COVID-19-situationen bliver virksomheder udsat for et stadigt større pres, og et fælles mål om at holde forretningen i gang kan bringe konkurrenter en del tættere på hinanden. Konkurrencelovgivningen gælder dog også i krisetider, og det er derfor fortsat relevant for virksomhederne at skelne mellem lovligt samarbejde og uretmæssig etablering af “krisekarteller”!

I flere andre lande har konkurrencemyndighederne netop meldt ud, at man på trods af den alvorlige krise fortsat holder øje med og vil gribe ind over for overtrædelser af konkurrencereglerne.

En brancheorganisation kan f.eks. risikere at bryde loven, hvis medlemmerne er enige om et fælles initiativ overfor kriseramte kunder.

Det kan efter omstændighederne være lovligt for konkurrerende virksomheder at indgå i mere indgående former for samarbejder. Det vil umiddelbart ikke være problematisk for konkurrenter at drøfte forståelsen af de mange nye regler og anbefalinger fra myndighederne i anledning af krisen med hinanden.

Da krisen kan give anledning til en lang række udfordringer, der ikke normalt gør sig gældende, er der måske et større incitament for at indgå sådanne samarbejder under krisen end under mere normale omstændigheder. Det vil dog altid afhænge af en individuel vurdering af det pågældende samarbejdes – potentielle konkurrenceskadelige virkninger – og de “kriserelaterede” fordele, som det medfører.

I Norge har den norske regering f.eks. onsdag i denne uge valgt at dispensere for dele af konkurrencereglerne, så SAS og Norwegian for eksempel må samarbejde og dele flyruterne imellem sig.

Konkurrencemyndighederne i Danmark kunne overveje enten at følge det norske eksempel herhjemme eller suspendere straf under nærmere betingelser. Alternativt kunne konkurrencemyndighederne overveje, at melde nogle fastsatte rammer ud, sådan at ramte brancher kan diskutere fælles tiltag uden risiko for at overtræde konkurrencelovgivningen.

Virksomheder bør derfor fortsat – trods den alvorlige krise og de betydelige udfordringer, som virksomhederne pt. oplever og er optaget af at håndtere – være opmærksomme på ikke at indgå samarbejder med konkurrenter, der begrænser konkurrencen!

Mediation resolution and mediate legal disputes in business as a concept with a businessman or lawyer separating two judge mallets or gavel as competitors in arbitration.