INVITATION TIL SEMINAR: Gennemgang af de nye rekonstruktionsregler mv. i konkursloven

Ønsker du at blive klogere på de nye rekonstruktionsregler i konkursloven, så tilbyder vi det perfekte kursus til dig. I samarbejde med TVC Advokatfirma invitere vi til “Gennemgang af de nye rekonstruktionsregler mv. i konkursloven”. Find invitationen her

Lov og ligevægt

Undervisere er advokat & partner Johnny H. Madsen fra DreistStorgaard Advokater og
advokat & professor i Formueret Anders Ørgaard fra TVC Advokatfirma & medforfatter til bogen
”Konkursloven med kommentarer”.

Program

 1. Oversigt – præsentation af ændringerne i konkursloven
 2. Gennemgang af de nye regler om såkaldt forbyggende rekonstruktion sammenholdt med de eksisterende regler
 3. Om valg af insolvensmetode – skal de nye regler vælges i den konkrete situation?
 4. Øvrige ændringer af konkursloven:
  4.1 Helt nye regler om opsigelse af skyldners deltagelse i
  andelsselskaber/andelsforeninger og herunder frigivelse af andelskapital
  4.2. Ændringer af reglerne om gældssanering
  4.3 Nye regler der har til hensigt få skattekrav ind under en rekonstruktion mv.
  4.4. Regler on tvangsakkord i konkurs
 5. Afrunding

Vi afholder seminaret tre steder i landet:

AARHUS
Mandag d. 29. august
Kl. 9.30-11.30
Morgenbrød/kaffe fra kl. 9.00

Søren Frichsvej 42A
8230 Åbyhøj

KØGE & Online deltagelse
Tirsdag d. 30. august
Kl. 9.30-11.30
Morgenbrød/kaffe fra kl. 9.00
Mulighed for deltagelse online

DreistStorgaard Advokater
Bag Haverne 32, 4600 Køge

KØBENHAVN
Onsdag d. 31. august
Kl. 9.30-11.30
Morgenbrød/kaffe fra kl. 9.00

Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg

Tilmelding

Giv besked til kommunikationsansvarlig Janne Jelstad, jel@dslaw.dk eller 5663 4466