I strid med loven at bruge en andens NemID

05-05-2021: NemID er et personligt dokument, som ikke må bruges af andre end ejeren. Brug i stedet en fuldmagt eller vær forberedt og opret en fremtidsfuldmagt til hvis uheldet er ude.

Mange kender situationen, hvor ens forældre er kommet op i årene, de skal betale en regning, men kan ikke længere finde ud af at betale den, da det skal ske online på bankens hjemmeside. Børnene hjælper i den bedste mening med at betale ved at bruge forældrenes NemID til at logge på bankens selvbetjening.

Der er selvfølgelig ikke noget galt i at hjælpe sine forældre, en nabo eller lignende, men man bør være forsigtig med, hvordan man gør det. Sidder personen ved siden af dig, mens du hjælper med at bruge NemID, så er der intet problem forbundet med det. Men hvis den pågældende ikke er til stede eller aktivt deltager i brugen af deres NemID, kan der opstå problemer.

NemID er nemlig et personligt dokument, som ikke må benyttes af andre. Man må altså ikke videregive nøglekort, kode m.v. Sanktionen herfor er, at det pågældende nøglekort kan blive spærret af Nets.

I stedet bør der bruges en fuldmagt fra personen, så du kan logge på med dit eget NemID og foretage de nødvendige disponeringer i henhold til fuldmagten. Hvis du ikke har en fuldmagt fra personen, så kan du straffes for dokumentfalsk ifølge straffeloven med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Kan den pågældende person ikke give en fuldmagt f.eks. på grund af demens eller psykisk handicap, så må der beskikkes en værge gennem Familieretshuset. Værgen vil herefter have mulighed for at benytte sit eget NemID til at handle på personens vegne.

At få beskikket en værge tager ca. 6 måneder. I den periode er der ingen pårørende, der lovligt kan tilgå oplysninger for personen eller handle på personens vegne.

For at undgå den lange ventetid til at få beskikket en værge, kan den pågældende i stedet – mens personen kan disponere på egne vegne – få oprettet en fremtidsfuldmagt. Fremtidsfuldmagten sikrer, at den bemyndigede fuldmægtig med sit eget NemID kan handle på fuldmagtsgiverens vegne i henhold til fremtidsfuldmagten. Fremtidsfuldmagten oprettes, mens personen er ved sine fulde fem og træder først i kraft, når en læge har erklæret, at personen ikke længere kan varetage sine egne interesser.

Du er velkommen til at kontakte advokatfuldmægtig, Emma Novak Christensen, på telefon 56 64 08 85 eller på e-mail emno@dslaw.dk ved spørgsmål eller ønske om udarbejdelse af fremtidsfuldmagt.