Hvordan håndteres likviditetsmangel hos samarbejdspartnere?

16.04.2020. Flere virksomheder oplever, at betalinger fra underleverandører og kunder trækkes længere end normalt på grund af likviditetsudfordringer.

Nogle debitorer reagerer proaktivt og beder om henstand. Andre forholder sig passivt og undlader betaling.

Faktum er, at en debitors betalingsdygtighed er en ukendt faktor, som skal iagttages med stor intensitet og grundighed. Overskridelse af betalingsfrister med få dage kan være eksistenstruende  i den aktuelle krise.

DreistStorgaard har beredskabet til at bistå vores klienter og sikre bedst mulig betaling. Vi rådgiver om generel optimering af rykkerproces og likviditetssikring og kan f.eks. bistå med:

  • Forhandling med kunden om realistisk betalingsordning
  • Indgåelse af juridisk bindende henstandserklæringer og gældsbreve
  • Indgåelse af juridisk bindende transporterklæringer
  • Udarbejdelse af vilkår om ejendomsforbehold
  • Hjemtagelse af varer leveret i kommission og sikring af aktiver
  • Inkassobehandling, herunder retslig proces
  • Konkursbegæring

Hokas rykkerløsning

Vi kan desuden tilbyde vores samarbejdspartnere den helt unikke Hokas rykkerløsning, der   sikrer fuld integration med virksomhedens økonomisystem. Rykkerproceduren igangsættes automatisk, når en faktura er overforfalden ,og indbetaling fra debitor sker direkte på kreditors driftskonto.

Læs mere på www.hokas.dk

Kontakt os meget gerne for en drøftelse af ovenstående.

Stefan Schwærter mail STS@dreiststorgaard.dk    tlf. 51 21 40 08

Søren Storgaard   mail SSTO@dreiststorgaard.dk tlf. 20 61 86 81