Hvad er en samejeoverenskomst og hvorfor er den vigtig?

16/12-21 af Emma Novak Christensen

Økonomi er desværre noget som ofte medfører spild og uvenskaber. Med en samejeoverenskomst i hånden er der en klar aftale om, hvordan hver part kan råde over den fælles bolig, hvis samejet en dag skal ophøre.

Selvom begge parter er på god fod lige nu, kan det være en rigtig god idé at beskytte sig mod mulige konflikter. Samejeoverenskomsten et redskab til at få løst uoverensstemmelse hurtigt og fredeligt for at undgå store konflikter og kontroverser.

Samejeoverenskomst

Konsekvenserne kan være store, hvis samlivet slutter

Ugifte samlevende der køber fast ejendom i fællesskab, opnår ikke samme rettigheder som ægtefæller. På denne baggrund kan der opstå konflikter, hvis samlivet skulle ophøre, hvorfor det kan være en opslidende og økonomisk byrdefuld proces, hvis de to ugifte parter ikke på forhånd har aftalt retningslinjer for en sådan konflikt.

Den ene part ønsker måske at blive boende i ejendommen og overtage den andens andel, mens den anden ønsker, at ejendommen skal sælges til det højst mulige provenu.

Når man ejer fast ejendom sammen, så skal alle beslutninger træffes i fællesskab, og kan de to ugifte parter ikke blive enige om vilkår for salget eller beboelsen af ejendommen, må parterne sætte ejendommen på frivillig auktion. En frivillig auktion kan medføre et stort økonomisk tab på ejendommen. Derfor er det en fordel at oprette en samejeoverenskomst, idet de ugifte parter fastlægger, hvad der skal ske med ejendommen, hvis samlivet en dag skulle ophøre. Hvis den ene part har lagt et større indskud i ejendommen ved køb heraf, kan samejeoverenskomsten ligeledes sikre, at den part får udbetalt sin andel først.

Hvad bør en samejeoverenskomst indeholde?

Aftalen indeholder typisk større beslutninger vedrørende ejendommen, og er en skriftlig og forpligtende kontrakt mellem de ugifte parter.

Samejeoverenskomsten indeholder typisk:

  • Hvordan er ejerforholdet fordelt mellem jer?
  • Har I indskudt forskellige beløb?
  • Hvordan skal boligudgifterne fordeles mellem jer?
  • Hvad sker der, hvis en af jer stopper med at betale boligudgifter?
  • Kan den ene af jer optage lån i sin andel af boligen?
  • Kan den ene af jer på eget initiativ udleje boligen til tredjemand?
  • Hvad sker der, hvis I har boet sammen i boligen og flytter fra hinanden?
  • Hvordan fungerer et salg fra en af jer til den anden?
  • Hvad sker der, hvis I er uenige om salgsprisen, hvis boligen skal sælges?
  • Hvad sker der, hvis en af jer afgår ved døden?

For hvem er en samejeoverenskomst relevant?

En samejeoverenskomst er ikke kun relevant for ugifte samlevende. Den er relevant for alle, undtagen ægtefæller, som ejer fast ejendom sammen. Det kan fx være søskende, der har et sommerhus sammen.

Hvis der er indgået en samejeoverenskomst, skal samejet opløses efter de aftalte vilkår. Uden en samejeoverenskomst skal samejet opløses efter de almindelige regler.

Har du brug for hjælpe eller rådgivning?

Har du brug for at drøfte hvorvidt du er sikret eller har behov for en samejeoverenskomst, så kontakt DreistStorgaard Advokater, kontakt@dslaw.dk eller 5663 4466