Husk at få omdannet dit iværksætterselskab inden d. 15. oktober

Iværksætterselskabet (IVS) afskaffes som selskabsform i Danmark, hvilket betyder at alle iværksætterselskaber skal være afviklet senest den 15. oktober 2021.

Som ejer af et iværksætterselskab har man derfor valget mellem enten at omdanne sit IVS eller at selskabet lukkes. Hvis en ejer af et IVS ikke gør noget – dvs. hverken omdanner eller lukker sit IVS inden fristen – vil selskabet blive sendt til tvangsopløsning med omkostninger til følge.

Store konsekvenserne ved en tvangsopløsning

Bliver dit IVS tvangsopløst, kan det få væsentlige konsekvenser. Tvangsopløsning kan betyde store økonomiske omkostninger her og nu, men kan også påvirke dine fremtidige muligheder for at starte virksomhed i en negativ retning. Du mister kontrollen over selskabet, og du vil blive fjernet fra selskabets ledelse, som overtages af en advokat. Det er så advokatens opgave at sørge for, at alle selskabets kreditorer bliver betalt for dernæst at lukke selskabet på vegne af dig. Når denne proces er overstået, vil det bl.a. fremgå i CVR-registret, at du har været ejer af et selskab, der er blevet tvangsopløst. En tvangsopløsning anses som en betydelig ulempe f.eks. fra pengeinstitutternes side og det kan blive problematisk for dig at åbne en erhvervs-konto i fremtiden.

Hvordan omdanner jeg mit IVS?

Hvis du ønsker at videreføre din virksomhed, skal selskabet omdannes til et ApS. I praksis betyder det, at selskabsformen skal ændres fra et iværksætterselskab til et anpartsselskab, hvilket er forholdsvis nemt. Dog betyder omdannelsen, at selskabets juridiske rammer ændres en smule, men uden at påvirke måden du driver selskabet på eller i form af ekstra administrativt arbejde. Det eneste krav som omdannelsen til et ApS medfører er, at selskabet skal have selskabskapital på minimum 40.000 kr., som er det generelle krav for alle anpartsselskaber. Du skal altså kunne indbetale differencen mellem den registrerede selskabskapital i iværksætterselskabet og minimumskravet på de 40.000 kr.

Omdan dit IVS uden revisorerklæring og vurderingsberetning

Som noget nyt er det ikke længere et krav, at kapitalens tilstedeværelse i dit nye ApS på minimum 40.000 kr., skal bekræftes af en godkendt revisor. Det har den fordel, at du ikke behøver at indhente en revisorerklæring inden, at du kan omdanne IVS til ApS. Vælger du at omdanne dit selskab hos DreistStorgaard, er det heller ikke nødvendigt at indhente en vurderingsberetning inden, du kan omdanne selskabet, medmindre du indskyder andet end kontanter i forbindelse med forhøjelsen af selskabskapitalen.

Nedlukning af iværksætterselskab sker ikke automatisk

Ønsker du ikke længere at drive dit iværksætterselskab videre som et anpartsselskab, skal du aktivt selv nedlukke selskabet, da dette ikke vil ske automatisk. Nedlukningen af dit selskab kan enten ske gennem en såkaldt betalingserklæring, likvidation eller ufrivillig tvangsopløsning. Dette kan DreistStorgaard også hjælpe dig med.

DreistStorgaard kan omdanne dit IVS – nemt, hurtigt og billigt!

Du kan omdanne dit IVS med hjælp fra os for 1.895 kr. Vi hjælper dig igennem hele processen, så du nemt og hurtigt kan komme videre med din virksomhed. Det eneste du skal gøre, er at kontakte os på kontakt@dslaw.dk eller telefon 56 63 44 66. Vi kontakter dig indenfor 24 timer på hverdage.