Har I styr på varsling af ferie – deadline 24/11

19/11-2021

Nu er det tid til at varsle ferieafholdelse mellem jul og nytår – varslingen skal ske senest den 24. november 2021

Varsling af juleferie følger reglerne om restferie. Det betyder, at restferie skal varsles med mindst én måneds varsel. Hvis virksomheden ønsker at varsle ferie i perioden 24. december 2021 til 2. januar 2022, skal ferievarslingen derfor meddeles senest 24. november 2021.

Når virksomheden holder ferielukket, gælder der særlige regler

Når virksomheden holder ferielukket, skal det så vildt muligt sikres, at medarbejderne har optjent betalt ferie til samtlige dage, hvor virksomheden er lukket. Hvis ikke medarbejderne har optjent ferie, skal medarbejderen have løn for de pågældende feriedage. Det er nemlig arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejderne har nok ferie til ferielukningen. Lønnen beregnes på grundlag af medarbejderens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før virksomhedslukningen.

Holder virksomheden lukket på et tidspunkt, hvor én medarbejder (som har været ansat i hele det foregående ferieår og frem til ferielukningen) ikke har optjent betalt ferie til alle de dage, hvor virksomheden holder ferielukket, så skal virksomheden give feriebetalingen på forskud.
Dette gøres mod at virksomheden modregner i den efterfølgende optjening af betalt ferie.

Hvis én medarbejder ikke har været ansat hele det foregående ferieår og frem til virksomhedslukningen, og medarbejderen derfor ikke har optjent betalt ferie til alle de dage, hvor virksomheden holder ferielukket, så har medarbejderen ikke krav på løn under ferielukningen.

Det kan dog aftales, at medarbejderen får feriebetalingen på forskud, mod at virksomheden modregner i den efterfølgende optjening af betalt ferie.