Har du styr på dit forældrekøb?

06-01-20 – Et flertal i Folketinget stopper nu muligheden for brug af virksomhedsskatteordningen i forbindelse med forældrekøbsordninger!

Fra 2021 er det ikke længere muligt at bruge virksomhedsskatteordningen til forældrekøb af boliger. Ændringen rammer også de eksisterende forældrekøb.

Gennem længere tid er det blevet kritiseret, at der har været mulighed for at købe en bolig og udleje den til et nærtstående familiemedlem med skattebegunstigelse. Med den netop indgåede finanslovsaftale, er der nu samlet et politisk flertal for at afskaffe denne mulighed.

Rammer både eksisterende og nye forældrekøb

Ved at anvende virksomhedsskatteordningen har det været muligt at trække udgifter fra til vedligeholdelse, revisor og ikke mindst renteudgifter. Ordningen har givet mulighed for et ekstraordinært stort fradrag for renteudgifter. Når ordningen stopper, så svarer det til, at fradrag op til 55,9 % for topskatteydere nu reduceres til 25,6-33,6 %.

De nye regler vil også ramme eksisterende forældrekøb. Man skal regne med, at det bliver dyrere fra årsskiftet 2021. Forøgelsen vurderes, at ligge i niveauet cirka 1.500 kr. om måneden for en gennemsnitlig lejlighed. Beløbet vil afhænge af, hvordan lejligheden er belånt og ikke mindst, hvor dyr lejligheden er – men det ligger fast at det vil blive dyrere.

Hvis man vil sælge forældrekøbet til sit barn, er der en fordel i begyndelsen af 2020!

Man skal være opmærksom på, at handlen med fordel kan ske i begyndelsen af 2020 på grund af de nye ejendomsvurderinger, der udrulles fra andet halvår af 2020 og frem. Får man handlet i begyndelsen af 2020, kan det som udgangspunkt stadig ske til 15 % under 2011-vurderingen. Det vil være rettidig omhu. Muligheden er der nemlig ikke, når den nye vurdering er modtaget. Nogle vil først få den nye vurdering i 2021 eller 2022, men vil man være helt sikker, vurderes det at være bedst at handle i første halvår af 2020.

Årsagen er, at 2011-vurderingen er en ni år gammel og relativ lav vurdering, som man kan lægge til grund for salget. 2020-vurderingen vil blive tættere på de aktuelle markedsværdier. Derfor vil det være mere attraktivt at bruge 15 %-reglen og den gamle vurdering, fremfor en ny 20 %-regel og en ny og højere vurdering.

Kontakt DreistStorgaard Advokater på telefon 56 63 44 66 eller mail koege@dreiststorgaard.dk hvis du vil høre mere om hvilke muligheder du har.