GODE RÅD OM ANSÆTTELSESRET OG PERSONDATA SOM FØLGE AF SITUATIONEN MED CORONAVIRUS

16-03-2020: Vi har samlet gode råd til virksomheder omkring ansættelsesret og persondataregler i denne særlige situation med COVID-19.

Børnepasning

På baggrund af regeringens beslutning om lukning af skoler og daginstitutioner, står medarbejdere umiddelbart uden pasningsmulighed af deres børn.

Medarbejderen er forpligtet til at møde på arbejde, selvom medarbejderen ikke kan få passet sit barn. Arbejdsgiver og medarbejder kan dog indgå aftale om, at medarbejderen – i det omfang det er muligt, kan arbejde hjemme, holde ferie/feriefridage eller afspadsering.

Kan vi varsle afholdelse af ferie med forkortet varsel?

Det kræver særlige omstændigheder, før en arbejdsgiver kan kræve, at medarbejdere afholder ferie med forkortet varsel. Står en virksomhed uden ordrer grundet COVID19, vil dette kunne tale for, at vi har at gøre med ”særlige omstændigheder”, der kan begrunde, at arbejdsgivere kan kræve at medarbejdere holder ferie straks.

Må vi spørge, om en medarbejder har coronavirus?

Udgangspunktet er, at virksomheden ikke må spørge om årsagen til medarbejderens sygefravær. Men medarbejdere har pligt til at oplyse virksomheden, hvis de er syge med coronavirus, eller hvis de har mistanke om det, fordi det er en smitsom sygdom, der i værste fald kan få alvorlige konsekvenser.

Hvis en medarbejder er blevet anbefalet karantæne eller smittet med coronavirus, kan I registrere generelle oplysninger, for eksempel at medarbejderen er i hjemmekarantæne eller er syg, uden at I kommer nærmere ind på årsagen.

Datatilsynet har meldt ud, at det efter omstændighederne også kan være berettiget, at en virksomhed registrerer helbredsoplysninger, for eksempel at en medarbejder er smittet med coronavirus, hvis hensynet er, at ledelsen og kolleger kan træffe de nødvendige forholdsregler.

I skal dog altid være opmærksomme på, at registreringen af oplysningerne skal være saglig og begrænses til det nødvendige. Overvej derfor altid om registreringen er nødvendig, eller om formålet kan opnås ved at registrere færre oplysninger.

Hvad må vi fortælle internt, hvis en medarbejder er i karantæne, eller er smittet med coronavirus?

Hvis en medarbejder er blevet anbefalet karantæne eller smittet med coronavirus, kan I videregive generelle oplysninger, for eksempel at medarbejderen er i hjemmekarantæne eller er syg, uden at I kommer nærmere ind på årsagen.

Datatilsynet har meldt ud, at det efter omstændighederne også kan være berettiget, at en virksomhed videregiver helbredsoplysninger, for eksempel at en medarbejder er smittet med coronavirus, hvis hensynet er, at ledelsen og kolleger kan træffe de nødvendige forholdsregler.

I skal dog altid være opmærksomme på, at videregivelsen af oplysningerne skal være saglig og begrænses til det nødvendige. Overvej derfor altid om videregivelse er nødvendig, eller om formålet kan opnås ved at videregive færre oplysninger.

Hvad gør vi, hvis myndighederne sætter en medarbejder i tvungen karantæne?

Hvis myndighederne pålægger en medarbejder tvungen karantæne, vil medarbejderen ikke kunne møde på arbejdet. Myndighederne i Danmark har endnu pr. 12-03-2020 ikke anvendt tvungen karantæne overfor borgerne.

DreistStorgaard Advokater følger nøje udviklingen og myndighedernes tiltag i den retning, herunder i forhold til hvilke konsekvenser tvungen karantæner får for erhvervslivet.