Fristen for virksomheders årsrapporter udskydes permanent

Fremover vil danske virksomheders frist for indberetning af årsrapporten være en måned senere end hidtil, det har et flertal i folketinget besluttet.

Udskydelsen kan allerede nu anvendes for de årsrapporter, der skulle være indberettet den 31. maj 2022, men i stedet nu først skal indberettes 30. juni 2022. Ændringen af årsregnskabsloven giver de danske virksomheder bedre tid til at aflevere deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Ændringen betyder, at fristen for indberetning af årsrapporten udskydes permanent med en måned fra 5 til 6 måneder.

Med lovændringen ensrettes frister til offentlige myndigheder på tværs af Skatteministeriet og Erhvervsministeriet.

Scales of justice and Gavel on wooden table and Lawyer or Judge working with agreement in Courtroom, Justice and Law concept.