Folketinget har vedtaget skærpede regler om reelle ejere

I starten af maj vedtog Folketinget et lovforslag, der indfører nye regler om selskabers, fondes og foreningers pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere.

De nye regler medfører, at enhver der ejer eller kontrollerer et kapitalselskab, skal give selskabet nødvendige oplysninger om ejerforholdet, hvis der anmodes herom. Tilsvarende gælder for foreninger og fonde. Der indføres også en pligt til at oplyse om ejerforhold ved anmodning herom fra personer, der udfører kundekendskabsprocedurer.

Derudover pålægges selskaber mindst én gang årligt at undersøge, om der er sket ændringer i de registrerede oplysninger om deres reelle ejere.

De nye skærpede regler kan resultere i flere tvangsopløsninger fra Erhvervsstyrelsens side, såfremt selskabets registreringen af reelle ejere er mangelfuld eller hvor selskabet ikke har overholdt opbevaringspligten.

DreistStorgaard rådgiver om alle selskabsretlige forhold. Hvis du har spørgsmål til lovændringen eller andre spørgsmål vedrørende selskaber, så kontakt os på mail: koege@dreiststorgaard.dk eller på tlf.: 56 63 44 66.