Få hjælp før det ender i konkurs

En del virksomheder er hårdt ramt af følgevirkningerne af coronapandemien. Sammenholdt med højere renter, høje energipriser og stigende inflation. En række virksomheder lukker eller går konkurs, fordi ledelsen ikke reagerer på krisetegnene tidsnok og dermed ikke når at handle, før det er for sent. Er en virksomhed i krise, medfører det både usikkerhed for ejere, medarbejdere og kreditorer.

Ifølge Danmarks statistik var der 211 erklærede konkurser i juli blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 19,9 pct. færre end i juni. Konkurserne medførte 1.044 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 40,1 pct. færre end i juni[1].

Hos DreistStorgaard er vi specialister i at rådgive virksomheder med likviditetsproblemer. Vi rådgiver og hjælper blandt andet i forbindelse med etablering og gennemførelse af finansielle rekonstruktioner af kriseramte eller insolvente virksomheder.

Vi fungerer også som kuratorer i konkursboer og forestår bobehandlingen efter anmodning fra kreditorer eller fra ledelsen i kriseramte virksomheder.

Qua vores erfaring på området kender vi til de problemstillinger, der foreligger i en kriseramt virksomhed. Vi har hjulpet og behandlet konkursboer for alle typer virksomheder af forskelligartet størrelse og indenfor de fleste brancher.

Det handler for os om at skabe tryghed for virksomhedens ejere, medarbejdere og kreditorer.

Vi står klar til at hjælpe og rådgive jer

Tøv ikke med at kontakte os på 56634466 eller kontakt@dslaw.dk


[1] https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=40046