Er du opmærksom på den lave grænse for kontantbetaling?

Tilbage i juni 2021 vedtog Folketinget en skærpelse af kontantforbuddet som medfører, at erhvervsdrivende fremover må modtage færre kontanter – ændringen trådte i kraft d. 1. juli 2021.

Fra 1. juli 2021 er det altså forbudt for erhvervsdrivende at modtage kontantbetaling på DKK 20.000 eller mere, hvad enten betalingen sker på én gang eller bliver delt op i flere rater. Dette gør sig både gældende ved salg af varer og øvrige genstande samt ved salg af f.eks. ejendomme og tjenesteydelser.

Den ny lov medfører, at grænsen for betaling med kontanter sættes ned fra DKK 50.000 til DKK 20.000. Kontantbetaling omfatter i lovens forstand betaling med fysiske penge. Dermed omfatter kontantforbuddet ikke betaling med betalingskort og bankoverførsler.

Kontantforbuddet er stadig ikke gældende for betalinger mellem private personer.

Bødestraf ved overtrædelse

Overtrædelse af kontantforbuddet kan straffes – som minimum med bøde. Bøden udmåles normalt til 25% af de beløb, der er modtaget over beløbsgrænsen på DKK 20.000, dog minimum DKK 10.000.

Baggrund for ændringen

Baggrunden for ændringen er at imødekomme en fortsat høj risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme, som er forbundet med kontantbetalinger.

Vi kan hjælpe dig

Kontakt DreistStorgaard hvis du har spørgsmål til de nye regler om kontantforbuddet for din virksomhed på: kontakt@dslaw.dk