Du kan miste din iPhone, hvis du skylder penge

For de fleste er en smartphone en uundværlig del af hverdagen og en forlænget del af højre arm på især unge mennesker. Landsretten har dog tidligere fastslået, at f.eks. en iPhone 5 ikke hører under kategorien ”aktiver, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod”, og kan derfor inddrages af kreditorerne. Er du i gæld, kan du altså risikere at miste din iPhone, hvis du ikke kan betale tilbage.

 

Det kan være konsekvensen for de omkring 55.000 unge, mellem 18 og 30 år, som er registreret som dårlige betalere hos Experian, som administrerer RKI-registeret. I dag gældsætter unge sig som aldrig før, og mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Når man ikke kan tilbagebetale de penge, man skylder væk, kan kreditorer opkræve værdigenstande, og herunder iPhonen. Det fastslår landsretten i en sag i 2014, hvor der blev foretaget udlæg i en IPhone 5.

Fogedretten opvejer luksus og nødvendighed

Når man skylder penge væk kan ens kreditorer forsøge at kræve dem tilbagebetalt ved hjælp af fogedretten. En af de muligheder der findes gennem fogedretten er, at der bliver foretaget et udlæg i ens ejendele.

 

Kreditorerne kan dog ikke frit vælge hvilke ejendele, og hvor mange der skal foretages udlæg i. Man er som skyldner beskyttet af det begreb, der hedder trangsbeneficiet. Det betyder, at en kreditor ikke kan foretage udlæg i aktiver, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand.

 

I 2014 fastslog landsretten imidlertid, at der godt kan foretages udlæg i – for mange unges vedkommende deres kæreste eje – smartphonen. Således er en skyldners iPhone 5 eller lignende, ikke beskyttet af trangsbeneficiet. Idet der siden 2014 er kommet nyere udgaver af iPhone og nyere smartphones i øvrigt, må det antages, at der også kan foretages udlæg i andre modeller end smartphonen iPhone 5.

 

Unge der gældsætter sig, skal være klar over, at der er en risiko for at man kan miste en vital del af hverdagen, hvis man ikke betaler tilbage.

 

Har du spørgsmål til emnet, er du velkommen til at kontakte os.