DreistStorgaard stifter anlægsfond for Borgring oplevelsescenter i Køge

Det kommende Borgring Oplevelsescenter ved Køge skal fortælle historien om vikingernes borge og tro. I denne uge blev anlægsfonden stiftet, og planerne for det nye museum er dermed rykket et skridt nærmere en realisering.

I efteråret 2021 kunne Museum Sydøstdanmark afsløre planerne for det nye oplevelses- og forskningscenter ved Vikingeborgen Borgring: Et 1.800 m2 stort oplevelses- og forskningscenter til 50 mio. kr., der skal fortælle om vikingernes borge og tro på selve stedet, hvor borgen blev fundet.

Nu er en vigtig brik i puslespillet for at realisere planerne faldet på plads med stiftelsen af anlægsfonden Borgring Fonden. Borgring Fonden er blevet stiftet af DreistStorgaard Advokater A/S. Fondens grundkapital på 300.000 kr. er tilvejebragt gennem en donation på 200.000 kr. fra Sparekassen Sjælland-Fyn A/S og en donation på 100.000 kr. fra DreistStorgaard Advokater A/S.

Fonden skal opføre, eje og forestå driften af bygninger, anlæg og indretninger, der skal synliggøre vikingeborgen og områdets historie i overensstemmelse med museumsprojektet.

Bestyrelsesformand for Museum Sydøstdanmark Torben Nielsen er begejstret for det seneste tiltag i tilblivelsen af Borgring Oplevelsescenter.

“Stiftelsen af fonden sætter endeligt projektet i gang, og jeg er taknemmelig for, at stiftere og donatorer finder projektet interessant og støtteværdigt. Jeg ser frem til to spændende år med arkitektkonkurrence og anlægsarbejder således, at vi forhåbentlig kan indvie det nye oplevelsescenter i 2024.”

Vartegn for Køge

Advokat Svend-Aage Dreist Hansen fra DreistStorgaard Advokater A/S, som står bag stiftelsen af Borgring Fonden ser frem til at se projektet udfolde sig:

“Det er med stor glæde og stolthed, at vi støtter dette fantastiske og storslåede projekt. Det er vores historie, der binder os sammen, og derfor er vi glade for at kunne støtte op om UNESCO-verdenskulturarv. Det bliver en fornøjelse at følge processen og ikke mindst se og opleve resultatet,” siger en begejstret Svend-Aage Dreist Hansen, Partner og advokat i DreistStorgaard Advokater A/S.

Også direktør Lars Petersson fra Sparekassen Sjælland-Fyn A/S glæder sig over at være med til at støtte op om Borgring Oplevelsescenter.

“Udover at give et unikt indblik i dansk kulturarv og en vigtig periode i Danmarkshistorien kan oplevelsescentret blive et stærkt vartegn, der sætter Køge og omegn yderligere på landkortet. Jeg er helt sikker på, at det vil kunne tiltrække besøgende fra hele landet til stor gavn for ikke kun Køge, men også resten af Sjælland”.

Den nystiftede fonds bestyrelse består af:

  • Torben Nielsen, bestyrelsesformand, Den selvejende institution Museum Sydøstdanmark, fhv. nationalbankdirektør
  • Thomas Kullegaard, Arkitekt M.A.A.
  • Søren Sindbæk, professor, Ph.d., Aarhus Universitet
  • Ken Kristensen, Udvalgsformand for Kultur- og idrætsrådet, Køge Kommune


Det samlede anlægsbudget for Borgring Oplevelsescenter er på 50.1 mio. kr. Projektet støttes af A.P. Møller Fonden, Køge Kommune, Knud Højgaards Fond og Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond.


Om Borgring Oplevelsescenter

I september 2014 offentliggjorde arkæologer fra Museum Sydøstdanmark og Aarhus Universitet fundet af en borg fra vikingetiden ved Lellinge vest for Køge. Vikingeborgen Borgring er den femte ringborg af typen trelleborg i Danmark.

På Borgring og i borgens opland blev der fra 2016 til 2018 med støtte fra A.P. Møller Fonden og Køge Kommune gennemført de mest gennemgribende udgravninger af en vikingeborg nogensinde. Undersøgelserne har medført en række nye opdagelser om arkitektur, funktion, datering, historiske sammenhænge, borgens omgivelser, transportforhold og samtidige bebyggelser lokalt og regionalt.

Udgravningernes resultater er i dag i høj grad med til at underbygge den ansøgning Kulturministeren sendte af sted til UNESCO i januar 2021 om vikingeborgenes optagelse på UNESCO’s verdensarvsliste.

Nu planlægger Museum Sydøstdanmark med støtte fra bl.a. A.P. Møller Fonden, Knud Højgaards Fond og Køge Kommune at åbne et permanent museum i tilknytning til vikingeborgen. Museet forventes at åbne i 2024.

Læs mere her

PRESSEKONTAKT

DreistStorgaard Advokater
Janne Jelstad, jel@dslaw.dk, 29923694