DreistStorgaard og Nørregaard|Mieritz fusionerer pr. 1. marts 2019

07-01-2019 De to advokatfirmaer; DreistStorgaard og Nørregaard|Mieritz, fusionerer med virkning fra 1. marts 2019.

Den fælles virksomhed fortsætter under navnet DreistStorgaard.

DreistStorgaard vil fremover beskæftige i alt ca. 80 medarbejdere, fordelt på hoveddomicilet beliggende Bag Haverne i Køge samt på kontorerne i Næstved og Sorø.

DreistStorgaard styrker hermed positionen som Region Sjællands største advokatkontor udenfor København, hvor vi fortsat vil gøre vores ypperste i rådgivningen af både lokale, regionale, nationale og internationale klienter.

Sammenlægningen af de to virksomheder skal ses som et naturligt strategisk led i at fuldende missionen om altid at gøre en positiv forskel for vore klienter.

Klienter vil derfor fortsat kunne nyde godt af de to firmaers brede kompetencer indenfor erhvervsrådgivning, privatrådgivning, inkasso, ejendomsadministration og økonomisk rådgivning – nu med et styrket felt af medarbejdere.

DreistStorgaard ønsker også fremover at differentiere sig fra andre advokatkontorer ved bl.a. at hjælpe kunderne igennem hele processer og ikke kun med juridiske anliggender. Firmaets øgede størrelse og tilførsel af faglige kompetencer betyder, at vi på en og samme tid kan være personlige og samtidig skræddersy vores rådgivning så den passer til den enkelte.

”Sammenlægningen sker som et led i opfyldelsen af DreistStorgaards vækstmål. Der er samtidigt tale om unik styrkelse såvel fagligt som på partnerniveau. Vi vil i endnu større grad kunne leve op til vores kunders stigende krav om og forventninger til DreistStorgaards løsningsorienterede rådgivning”
Svend-Aage Dreist Hansen – partner og CEO, DreistStorgaard Advokater A/S.

”Målet med Nørregaard|Mieritz har løbende været at yde vores kunder den stærkeste repræsentation gennem engagement, tilgængelighed og høj faglig kvalitet.
Gennem fusionen med DreistStorgaard vil vi kunne tilbyde vores kunder en styrket faglighed, bredere kompetencer, forøget kapacitet og mulighed for at udnytte vores specialer i endnu større grad end i dag.

Endvidere ser vi frem til at indgå i det innovative og dynamiske ledelsesteam, som skal skabe fremtidens nye juridiske produkter”
Jesper Køppen Mieritz – partner, Nørregaard|Mieritz Advokatfirma.

Partnerkredsen vil pr. 1. marts 2019 bestå af Jesper Køppen Mieritz, Jeppe Nørregaard, Stefan Schwærter, Søren Storgaard og Svend-Aage Dreist Hansen.

For yderligere information, kontakt venligst:
Svend-Aage Dreist Hansen; tlf. 5664 3324 eller mail sah@dreiststorgaard.dk.
Jesper Køppen Mieritz; tlf. 2683 4060 eller mail jkm@nmaf.dk.