DreistStorgaard gør status på det privatretlige område i forbindelse med COVID-19

24-03-2020: COVID-19 har også betydning for oprettelsen af testamenter, fremtidsfuldmagter og ægtepagter samt for behandling af dødsboer og børnesager, idet byretter er offentlige institutioner og landets notarialkontorer ikke kan varetage notering af testamenter og fremtidsfuldmagter.   

Testamenter

Du kan fortsat oprette et gyldigt testamente, hvis du underskriver dit testamente sammen med to vitterlighedsvidner.

Der er en række krav til et vitterlighedsvidne, som skal være opfyldt for, at testamentet ikke bliver erklæret ugyldigt.

  • Vidnerne må ikke være nærtstående eller have en personlig interesse i testamentet
  • Vidnerne skal være 18 år og myndige
  • Vidnerne må være bevidste om, at det er oprettelsen af et testamente de bevidner
  • Vidnerne skal påføre deres navne, adresser, stillingsbetegnelser, dato samt underskrive testamentet
  • Vidnerne skal se, at du underskriver testamentet og derefter skal vidnerne underskrive

Vi oplever i disse dage en stigende interesse for oprettelsen af vidnetestamente. Hvis du opretter et vidnetestamente, anbefaler vi, at du møder op på notarialkontoret og får noteret dit testamente, når retten åbner.

Fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagten er en fuldmagt, som kan sættes i kraft, hvis du bliver syg og mister evnen til at varetage din egen økonomi og personlige forhold, f.eks. på grund af alvorlig sygdom, ulykke eller demens. Du kan i fremtidsfuldmagten indsætte en eller flere personer til at repræsentere dig.

Hvis du har NemID, skal fremtidsfuldmagten tinglyses og registreres ved notarialkontoret i byretten. Hvis du er fritaget for digital post, skal fremtidsfuldmagten i stedet underskrives ved et personligt møde i Familieretshuset. Både byretterne og Familieretshuset holder pt. lukket for disse ekspeditioner.

Vi anbefaler derfor, at du i stedet opretter en vedvarende fuldmagt med vitterlighedsvidner, der bekræfter, at du som fuldmagtsgiver er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Når retten åbner igen, anbefaler vi, at du erstatter den vedvarende fuldmagt med en fremtidsfuldmagt.

Ægtepagter

Ægtepagter om etablering af særeje for ægtefæller og kommende ægtefæller skal tinglyses.

Det er fortsat muligt at oprette ægtepagt og at tinglyse disse. Der må forventes længere ekspeditionstid hos Tinglysningsretten. Ægtepagter gælder dog med tilbagevirkende kraft fra datoen, hvor de anmeldes til tinglysning.

Dødsboer

COVID-19 forlænger sagsbehandlingstiden for behandling af dødsboer i Skifteretten. Det der kan behandles skriftligt i Skifteretten, behandles med længere ekspeditionstider. Der afholdes ingen fysiske møder.

Børnesager

Alle møder i Familieretshuset om forældremyndighed, bopæl og samvær er som udgangspunkt aflyst. Møder i Familieretten aflyses efter en konkret vurdering – med mindre der er tale om tvangssager. Der må derfor forventes længere ventetider hos Familieretshuset. Hvis du har spørgsmål om forældremyndighed, samvær og bopæl, står vi naturligvis til rådighed og kan rådgive dig telefonisk.

Hos mange har Coronavirus forårsaget et mindre aktivitetsniveau og mere tid sammen med den nærmeste familie. DreistStorgaard erfarer i den forbindelse, at flere benytter lejligheden til at drøfte familiens behov for testamente, fuldmagter mv. – noget som for mange hidtil har været et hængeparti, og som er blevet udskudt i en travl hverdag.

Vores specialister i privatret er klar til at hjælpe med de problemstillinger og spørgsmål, som du og/eller din familie måtte have: